Solenergi

Elektroimportøren er totalleverandør av solcelleprodukter og løsninger for private hjem, landbruk og næring. Det er et stort potensial for solenergi i Norge og sammen med våre installasjonspartnere har vi som ambisjon om å bidra til en mer bærekraftig fremtid med solenergi. Ta del i det grønne skiftet - velg solenergi!Vi hjelper deg med ditt prosjekt
Hvert solcelleprosjekt er unikt

Visste du at hvert solcelleprosjekt er unikt i forhold til dimensjonering og mengdeberegning? Variablene er mange og hvert prosjekt krever individuelle beregninger i forhold til snø- og vindlaster. Omgivelser må tas med i betraktning for å prosjektere et solcelleanlegg som skal fungere optimalt i 30 år. Vår solavdeling hjelper deg med å finne den beste løsningen for ditt tak!Vi tilbyr:

• Sertifiserte kvalitetsprodukter fra seriøse aktører som Trina Solar, REC Solar, K2 systems og Afore
• Alt du trenger av produkter til små og store solcelleanlegg (Visste du at våre Invertere kommer med innebygget 4G IoT som sikrer problemfri kommunikasjon for datastrøm og SW-oppgraderinger?)
• Konkurransedyktige priser!
• Spesialister som hjelper deg med dine sol-prosjekter
• Rask og trygg leveranse til ditt prosjekt fra vårt enorme sentrallager på Vestby • Trina Solar solcellepaneler

  Et solcelleanlegg skal produsere strøm i mange tiår, derfor har vi valgt kvalitetspaneler fra Trina Solar som er nest største produsent av solcellepaneler i verden.

  Våre Trina-paneler har høy pålitelighet og er godt egnet for tøffe norske klimatiske forhold med snø og vind. I tillegg har panelene bransjeledende effektivitet slik at du får mest mulig energi ut av ditt solcelleanlegg.

 • Solceller til hus og hytte Bilde: Trondheim Elektro


Våre Brand:
Solcelleanlegg

Solenergi er en form for fornybar energi som kommer fra sollys. Solenergi kan brukes på flere måter, inkludert å generere elektrisitet ved hjelp av solcellepaneler, varme vann og rom ved hjelp av solvarmeanlegg, og til å dyrke planter ved hjelp av solenergi.

Solcellepaneler er det vanligste eksempelet på solenergi, de er laget av silisium-baserede materialer som konverterer sollys til elektrisitet. Solvarmeanlegg bruker solenergi til å varme opp vann eller luft, og kan brukes til å varme opp vannet i hjemmet eller til å varme opp et rom.

Solenergi er en av de mest lovende og fornybare energikildene som finnes, og det er et av de viktigste alternativet til fossil energi. Solenergi har ingen utslipp av klimagasser, og det kan bidra til å redusere avhengigheten av fossil energi. Solenergi kan også være en viktig kilde til elektrisitet i områder som er langt fra strømnettet, eller i områder som har liten tilgang til andre fornybare energikilder.

Hva er solcelleanlegg

Et solcelleanlegg, også kjent som et solenergianlegg, er et system som bruker solcellepaneler for å konvertere sollys til elektrisitet. Et solcelleanlegg består vanligvis av flere komponenter, inkludert solcellepaneler, en inverter, et batteri (dersom det er et system for lagring av energi), en nettverkskontroll, og kabling for å koble sammen disse komponentene.

Solcellepanelene er hjertet i et solcelleanlegg, og er ansvarlige for å konvertere sollys til elektrisitet. De er vanligvis plassert på taket eller i hagen for å få mest mulig sollys.

Inverteren er ansvarlig for å konvertere den elektrisitet som genereres av solcellepanelene fra DC til AC, som er det som brukes i hjemmet eller i industrien.

Batteriene kan brukes for å lagre den elektrisitet som genereres av solcellepanelene, slik at den kan brukes når det ikke er sollys tilgjengelig, for eksempel om natten eller i perioder med dårlig vær.

Nettverkskontrollen overvåker og styrer operasjonen av solcelleanlegget, inkludert å overvåke produksjonen av strøm, lagringen av strøm og strømforbruket.

Solcelleanleggene kan variere i størrelse og kapasitet, fra små anlegg for private boliger til store anlegg for landbruk eller industri.

Ulike solcellepaneler

Det finnes to hovedtyper av solcellepaneler: monokristalline og polykristalline. Monokristalline paneler er laget av et enkelt stykke av krystallinsk silisium, mens polykristalline paneler er laget av flere små stykker av silisium som er smeltet sammen. Monokristalline paneler er vanligvis mer effektive, men også dyrere enn polykristalline paneler.

BAPV (Building-Applied Photovoltaics) og BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) er begge typer solcellepaneler som brukes i byggebransjen, men de har forskjellige formål og applikasjoner.

BAPV er solcellepaneler som er lagt til eksisterende bygninger som et ekstra lag, for eksempel ved å installere paneler på taket eller på veggene. BAPV-panelene er ment å være en ekstra kilde til elektrisitet i tillegg til eksisterende strømforsyningen, og er ofte valgt for å redusere strømregningen og øke selvforsyningen.

BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) derimot er solcellepaneler som er integrert i bygningskonstruksjonen, for eksempel ved å erstatte taktekking eller fasadekladding med solcellepaneler. BIPV-panelene er ment å være en viktig kilde til elektrisitet for bygningen, og er ofte valgt for å øke selvforsyningen og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm. BIPV-panelene er ofte mer synlige i bygningsdesignet, og kan fungere som en estetisk del av bygningen.

Begge typer solcellepaneler kan bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen, men BIPV-panelene kan også bidra til å forbedre bygningsdesignet og redusere miljøpåvirkningen ved å erstatte tradisjonelle bygningsmaterialer med solcellepaneler.

Solcelleanlegg i Norge

Investeringen i et solcelleanlegg i Norge er være lønnsom, men det avhenger av flere faktorer. Det kan være en høy oppstartskostnad for å installere solcelleanlegget, men det kan bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen over tid.

En viktig faktor å vurdere er solinnstrålingen i området ditt, jo mer solinnstråling jo mer effektivt vil solcelleanlegget være. Det kan være lurt å undersøke hvor mye solinnstråling som er tilgjengelig i ditt område, og hvor mange solcellepaneler som trengs for å dekke ditt strømforbruk.

En annen viktig faktor å vurdere er kostnadene ved å installere solcelleanlegget sammenlignet med hva du kan spare på strømregningen.

Det kan også være flere støtteordninger og insentiver tilgjengelig fra staten og kommunen for å installere solcelleanlegg, som kan bidra til å redusere kostnadene ved å installere solcelleanlegget. Det kan også være mulig å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet, noe som kan bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Det er viktig å vurdere alle faktorene og å undersøke alle mulighetene før man investerer i et solcelleanlegg i Norge.

Enova

Enova er et statlig selskap i Norge som gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene og øke energieffektiviteten. De tilbyr flere støtteordninger for solcelleanlegg i Norge, inkludert:

 • 1. Tilskudd til små solcelleanlegg: Enova tilbyr tilskudd til små solcelleanlegg, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i boliger.
 • 2. Tilskudd til solcelleanlegg i landbruk og fiske: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i landbruk og fiske, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i landbrukseiendommer og fiskebåter.
 • 3. Tilskudd til solcelleanlegg i skoler og barnehager: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i skoler og barnehager, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i skoler og barnehager.
 • 4. Tilskudd til solcelleanlegg i næringsbygg: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i næringsbygg, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i næringsbygg.
 • 5. Tilskudd til solcelleanlegg i offentlig sektor: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i offentlig sektor, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i offentlige bygg.

Det er viktig å merke seg at tilskuddene kan endres over tid og det kan være krav til å oppfylle for å kvalifisere for tilskuddene. Det kan også være begrensninger på hvor mange tilskudd som kan mottas per prosjekt eller per søker. Det anbefales å besøke Enova sin hjemmeside og å kontakte Enova for å få mer informasjon om de aktuelle tilskuddene og kravene.

Solceller i private boliger

Solcellepaneler er en populær måte å generere strøm til private boliger. De konverterer energi fra solen til elektrisitet, som kan brukes til å drive husholdningsapparater og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm. Panelene er vanligvis plassert på taket eller i hagen for å få mest mulig sollys.

Solcellepaneler består av fotovoltaiske celler som konverterer solenergi til elektrisk energi. Jo flere paneler som installeres, jo mer strøm kan genereres. Solcellepaneler krever lite vedlikehold og kan vare i flere tiår.

Det er flere fordeler ved å installere solcellepaneler i en privat bolig. For det første kan det redusere strømregningen, da mange husholdninger vil generere mer strøm enn de trenger, noe som kan føre til å selge tilbake til strømnettet. For det andre bidrar det til å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. Solcellepaneler kan også øke eiendomsverdien og gi økt selvforsyning og uavhengighet.

Det er viktig å vurdere ting som takets orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler.

Solceller i landbruk

Solcellepaneler kan også være en lønnsom investering for landbruket. De kan brukes til å generere strøm til driftsbygninger, maskiner og utstyr, og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm.

Solcellepaneler kan installeres på taket av driftsbygninger, eller på jorden i form av et solcellepark. Jordbaserede solcelleparker kan være en god løsning for større landbrukseiendommer med mye ledig plass. Solcellepanelene kan plasseres på en slik måte at de ikke hindrer landbruksaktivitetene.

Landbruket kan også dra nytte av å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Dette kan være en ekstra inntektskilde for landbruket og bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Solcellepaneler kan også bidra til å redusere landbrukets miljøpåvirkning ved å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. I tillegg kan det være en måte å øke landbrukets energieffektivitet og redusere energikostnadene.

Det er viktig å vurdere ting som plassering, orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler for landbruk.

Solceller i næringsbygg/industri

Solcellepaneler kan også være en lønnsom investering for industrien. De kan brukes til å generere strøm til fabrikker, verksteder og annen industriell utstyr, og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm.

Solcellepaneler kan installeres på taket av industribygg, eller på jorden i form av et solcellepark. Jordbaserede solcelleparker kan være en god løsning for større industriområder med mye ledig plass. Solcellepanelene kan plasseres på en slik måte at de ikke hindrer industriaktivitetene.

Industrien kan også dra nytte av å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Dette kan være en ekstra inntektskilde for industrien og bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Solcellepaneler kan også bidra til å redusere industriens miljøpåvirkning ved å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. I tillegg kan det være en måte å øke industriens energieffektivitet og redusere energikostnadene.

Det er viktig å vurdere ting som plassering, orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler for industri. Det anbefales også å snakke med en kvalifisert fagperson for å beregne hvor mange paneler som trengs og hvilken type som passer best for industrien. Det kan også være lurt å ta hensyn til industriell prosess og hvordan det kan påvirke solcellepanelene og også å undersøke om det er noen reguleringer og krav relatert til solenergi i den aktuelle industrien.

Elektroimportøren

Elektroimportøren har et landsdekkende apparat med partnere og en egen prosjektavdeling for solcelleanlegg. Vi tilbyr komplette solcelleanlegg for både privat- og bedriftskunder. Ved å tilby alt fra prosjektering og installasjon til vedlikehold og oppfølging, gjør Elektroimportøren det enkelt for våre kundene å ta i bruk solenergi.

Med økende fokus på bærekraft og fornybar energi, er solenergi et stadig mer aktuelt alternativ for både private og bedrifter. Solcelleanlegg kan være en lønnsom investering på sikt, samtidig som det gir en mer bærekraftig og miljøvennlig energiløsning. Elektroimportøren ønsker å være en pådriver for økt bruk av solenergi i Norge, og tilbyr derfor skreddersydde løsninger for ulike behov og ønsker.

Med vår kompetanse og erfaring innenfor elektromateriell og solenergi, er Elektroimportøren en trygg og pålitelig partner for alle som ønsker å ta i bruk solenergi. Med vårt brede nettverk av partnere og varehus over hele landet, kan vi tilby rask og effektiv service og oppfølging til alle våre kunder.

   Sorter etter 88 Artikler
 • K2 OneMid sort mellomklemme 30-42mm

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  • Varianter

  Spesialpris!

  92641

  67,73

  54,18 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 OneEnd sort endeklemme 30-42

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  • Varianter

  Spesialpris!

  92637

  67,73

  54,18 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 SingleRail 36 skjøtesett

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92634

  148,28

  118,62 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  900+ på lager
 • K2 Kabelfeste PA66W 100 stk

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92640

  780,-

  624,- eks. mva. Pris per 100 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  100 x
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 SingleRail 36 4,40 m

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  • Alternativ

  Spesialpris!

  92646

  934,89

  747,91 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  Ikke på lager, se lagerstatus
 • K2 SingleRail 36 endelokk

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92628

  13,23

  10,58 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • Trina Solar DE09R.05W 415W Solcellepanel All Black

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  6607200

  2 576,-

  2 060,80 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  8870 på lager
 • Trina Solar DE09R.08 425 W solcellepanel

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  6607207

  2 350,-

  1 880,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  3608 på lager
 • K2 SingleRail Climber 36/50 Set

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92643

  49,70

  39,76 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 T-Bolt 20/12, 100 stk

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92662

  970,-

  776,- eks. mva. Pris per 100 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  100 x
  -+
  280+ på lager
 • K2 MK2 250 stk

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92625

  5 362,50

  4 290,- eks. mva. Pris per 250 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  250 x
  -+
  >1 000+ på lager
 • S&P Treskrue 8x100mm A2 100 stk

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92651

  1 398,-

  1 118,40 eks. mva. Pris per 100 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  100 x
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 Roof Hook SingleHook 3S

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92645

  256,70

  205,36 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 SingleRail SpliceFoot

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92673

  149,-

  119,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  Forventet 27.07.2024
 • K2 DomeClamp End Clamp 30-50 mm, black anodized

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92638

  62,53

  50,02 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  >1 000+ på lager
 • K2 Umbraco hodeskrue M8x20 200 stk

  Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  92633

  1 550,-

  1 240,- eks. mva. Pris per 200 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  200 x
  -+
  >1 000+ på lager