Solcelleanlegg

Solenergi

Solenergi er en form for fornybar energi som kommer fra sollys. Solenergi kan brukes på flere måter, inkludert å generere elektrisitet ved hjelp av solcellepaneler, varme vann og rom ved hjelp av solvarmeanlegg, og til å dyrke planter ved hjelp av solenergi.

Solcellepaneler er det vanligste eksempelet på solenergi, de er laget av silisium-baserede materialer som konverterer sollys til elektrisitet. Solvarmeanlegg bruker solenergi til å varme opp vann eller luft, og kan brukes til å varme opp vannet i hjemmet eller til å varme opp et rom.

Solenergi er en av de mest lovende og fornybare energikildene som finnes, og det er et av de viktigste alternativet til fossil energi. Solenergi har ingen utslipp av klimagasser, og det kan bidra til å redusere avhengigheten av fossil energi. Solenergi kan også være en viktig kilde til elektrisitet i områder som er langt fra strømnettet, eller i områder som har liten tilgang til andre fornybare energikilder.

Hva er solcelleanlegg

Et solcelleanlegg, også kjent som et solenergianlegg, er et system som bruker solcellepaneler for å konvertere sollys til elektrisitet. Et solcelleanlegg består vanligvis av flere komponenter, inkludert solcellepaneler, en inverter, et batteri (dersom det er et system for lagring av energi), en nettverkskontroll, og kabling for å koble sammen disse komponentene.

Solcellepanelene er hjertet i et solcelleanlegg, og er ansvarlige for å konvertere sollys til elektrisitet. De er vanligvis plassert på taket eller i hagen for å få mest mulig sollys.

Inverteren er ansvarlig for å konvertere den elektrisitet som genereres av solcellepanelene fra DC til AC, som er det som brukes i hjemmet eller i industrien.

Batteriene kan brukes for å lagre den elektrisitet som genereres av solcellepanelene, slik at den kan brukes når det ikke er sollys tilgjengelig, for eksempel om natten eller i perioder med dårlig vær.

Nettverkskontrollen overvåker og styrer operasjonen av solcelleanlegget, inkludert å overvåke produksjonen av strøm, lagringen av strøm og strømforbruket.

Solcelleanleggene kan variere i størrelse og kapasitet, fra små anlegg for private boliger til store anlegg for landbruk eller industri.

Ulike solcellepaneler

Det finnes to hovedtyper av solcellepaneler: monokristalline og polykristalline. Monokristalline paneler er laget av et enkelt stykke av krystallinsk silisium, mens polykristalline paneler er laget av flere små stykker av silisium som er smeltet sammen. Monokristalline paneler er vanligvis mer effektive, men også dyrere enn polykristalline paneler.

BAPV (Building-Applied Photovoltaics) og BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) er begge typer solcellepaneler som brukes i byggebransjen, men de har forskjellige formål og applikasjoner.

BAPV er solcellepaneler som er lagt til eksisterende bygninger som et ekstra lag, for eksempel ved å installere paneler på taket eller på veggene. BAPV-panelene er ment å være en ekstra kilde til elektrisitet i tillegg til eksisterende strømforsyningen, og er ofte valgt for å redusere strømregningen og øke selvforsyningen.

BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) derimot er solcellepaneler som er integrert i bygningskonstruksjonen, for eksempel ved å erstatte taktekking eller fasadekladding med solcellepaneler. BIPV-panelene er ment å være en viktig kilde til elektrisitet for bygningen, og er ofte valgt for å øke selvforsyningen og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm. BIPV-panelene er ofte mer synlige i bygningsdesignet, og kan fungere som en estetisk del av bygningen.

Begge typer solcellepaneler kan bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen, men BIPV-panelene kan også bidra til å forbedre bygningsdesignet og redusere miljøpåvirkningen ved å erstatte tradisjonelle bygningsmaterialer med solcellepaneler.

Solcelleanlegg i Norge

Investeringen i et solcelleanlegg i Norge er være lønnsom, men det avhenger av flere faktorer. Det kan være en høy oppstartskostnad for å installere solcelleanlegget, men det kan bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen over tid.

En viktig faktor å vurdere er solinnstrålingen i området ditt, jo mer solinnstråling jo mer effektivt vil solcelleanlegget være. Det kan være lurt å undersøke hvor mye solinnstråling som er tilgjengelig i ditt område, og hvor mange solcellepaneler som trengs for å dekke ditt strømforbruk.

En annen viktig faktor å vurdere er kostnadene ved å installere solcelleanlegget sammenlignet med hva du kan spare på strømregningen.

Det kan også være flere støtteordninger og insentiver tilgjengelig fra staten og kommunen for å installere solcelleanlegg, som kan bidra til å redusere kostnadene ved å installere solcelleanlegget. Det kan også være mulig å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet, noe som kan bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Det er viktig å vurdere alle faktorene og å undersøke alle mulighetene før man investerer i et solcelleanlegg i Norge.

Enova

Enova er et statlig selskap i Norge som gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene og øke energieffektiviteten. De tilbyr flere støtteordninger for solcelleanlegg i Norge, inkludert:

 • 1. Tilskudd til små solcelleanlegg: Enova tilbyr tilskudd til små solcelleanlegg, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i boliger.
 • 2. Tilskudd til solcelleanlegg i landbruk og fiske: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i landbruk og fiske, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i landbrukseiendommer og fiskebåter.
 • 3. Tilskudd til solcelleanlegg i skoler og barnehager: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i skoler og barnehager, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i skoler og barnehager.
 • 4. Tilskudd til solcelleanlegg i næringsbygg: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i næringsbygg, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i næringsbygg.
 • 5. Tilskudd til solcelleanlegg i offentlig sektor: Enova tilbyr tilskudd til solcelleanlegg i offentlig sektor, som er ment å bidra til å redusere strømregningen og øke selvforsyningen i offentlige bygg.

Det er viktig å merke seg at tilskuddene kan endres over tid og det kan være krav til å oppfylle for å kvalifisere for tilskuddene. Det kan også være begrensninger på hvor mange tilskudd som kan mottas per prosjekt eller per søker. Det anbefales å besøke Enova sin hjemmeside og å kontakte Enova for å få mer informasjon om de aktuelle tilskuddene og kravene.

Solceller i private boliger

Solcellepaneler er en populær måte å generere strøm til private boliger. De konverterer energi fra solen til elektrisitet, som kan brukes til å drive husholdningsapparater og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm. Panelene er vanligvis plassert på taket eller i hagen for å få mest mulig sollys.

Solcellepaneler består av fotovoltaiske celler som konverterer solenergi til elektrisk energi. Jo flere paneler som installeres, jo mer strøm kan genereres. Solcellepaneler krever lite vedlikehold og kan vare i flere tiår.

Det er flere fordeler ved å installere solcellepaneler i en privat bolig. For det første kan det redusere strømregningen, da mange husholdninger vil generere mer strøm enn de trenger, noe som kan føre til å selge tilbake til strømnettet. For det andre bidrar det til å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. Solcellepaneler kan også øke eiendomsverdien og gi økt selvforsyning og uavhengighet.

Det er viktig å vurdere ting som takets orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler.

Solceller i landbruk

Solcellepaneler kan også være en lønnsom investering for landbruket. De kan brukes til å generere strøm til driftsbygninger, maskiner og utstyr, og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm.

Solcellepaneler kan installeres på taket av driftsbygninger, eller på jorden i form av et solcellepark. Jordbaserede solcelleparker kan være en god løsning for større landbrukseiendommer med mye ledig plass. Solcellepanelene kan plasseres på en slik måte at de ikke hindrer landbruksaktivitetene.

Landbruket kan også dra nytte av å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Dette kan være en ekstra inntektskilde for landbruket og bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Solcellepaneler kan også bidra til å redusere landbrukets miljøpåvirkning ved å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. I tillegg kan det være en måte å øke landbrukets energieffektivitet og redusere energikostnadene.

Det er viktig å vurdere ting som plassering, orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler for landbruk.

Solceller i næringsbygg/industri

Solcellepaneler kan også være en lønnsom investering for industrien. De kan brukes til å generere strøm til fabrikker, verksteder og annen industriell utstyr, og redusere avhengigheten av konvensjonell strøm.

Solcellepaneler kan installeres på taket av industribygg, eller på jorden i form av et solcellepark. Jordbaserede solcelleparker kan være en god løsning for større industriområder med mye ledig plass. Solcellepanelene kan plasseres på en slik måte at de ikke hindrer industriaktivitetene.

Industrien kan også dra nytte av å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Dette kan være en ekstra inntektskilde for industrien og bidra til å dekke kostnadene ved å installere solcellepanelene.

Solcellepaneler kan også bidra til å redusere industriens miljøpåvirkning ved å redusere avhengigheten av fossil energi og redusere utslippene av klimagasser. I tillegg kan det være en måte å øke industriens energieffektivitet og redusere energikostnadene.

Det er viktig å vurdere ting som plassering, orientering, tilt og skygge fra omgivelsene før man installerer solcellepaneler for industri. Det anbefales også å snakke med en kvalifisert fagperson for å beregne hvor mange paneler som trengs og hvilken type som passer best for industrien. Det kan også være lurt å ta hensyn til industriell prosess og hvordan det kan påvirke solcellepanelene og også å undersøke om det er noen reguleringer og krav relatert til solenergi i den aktuelle industrien.

Elektroimportøren

Elektroimportøren har et landsdekkende apparat med partnere og en egen prosjektavdeling for solcelleanlegg. Vi tilbyr komplette solcelleanlegg for både privat- og bedriftskunder. Ved å tilby alt fra prosjektering og installasjon til vedlikehold og oppfølging, gjør Elektroimportøren det enkelt for våre kundene å ta i bruk solenergi.

Med økende fokus på bærekraft og fornybar energi, er solenergi et stadig mer aktuelt alternativ for både private og bedrifter. Solcelleanlegg kan være en lønnsom investering på sikt, samtidig som det gir en mer bærekraftig og miljøvennlig energiløsning. Elektroimportøren ønsker å være en pådriver for økt bruk av solenergi i Norge, og tilbyr derfor skreddersydde løsninger for ulike behov og ønsker.

Med vår kompetanse og erfaring innenfor elektromateriell og solenergi, er Elektroimportøren en trygg og pålitelig partner for alle som ønsker å ta i bruk solenergi. Med vårt brede nettverk av partnere og varehus over hele landet, kan vi tilby rask og effektiv service og oppfølging til alle våre kunder.

   Sorter etter 42 Artikler
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  • Varianter
  92637

  65,-

  52,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  • Varianter
  92641

  65,-

  52,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92634

  159,-

  127,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  160+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92640

  839,-

  671,20 eks. mva. Pris per 100 Stykk
  100 x
  -+
  Forventet 22.03.2023
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92628

  13,90

  11,12 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92646

  950,-

  760,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92645

  255,-

  204,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92647

  849,-

  679,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92643

  59,-

  47,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92651

  1 398,-

  1 118,40 eks. mva. Pris per 100 Stykk
  100 x
  -+
  Forventet 22.03.2023
  • Lagerstatus

  Nyhet!

  6607206

  2 490,-

  1 992,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  250+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92652

  129,-

  103,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92649

  890,-

  712,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  610+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92653

  39,-

  31,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  20± på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92642

  99,-

  79,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager
 • Merke: K2 Systems
  • Lagerstatus
  92635

  59,-

  47,20 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  -+
  >1 000+ på lager