Bærekraft

Bærekraft hos Elektroimportøren

Vi tilbyr produkter og løsninger som reduserer miljøavtrykket

Vår kjernevirksomhet er å tilby våre kunder produkter og løsninger som gjennom effektivisering av energiforbruk reduserer miljøavtrykket.

Vi tror at å skape reell verdi i fremtiden avhenger av at vi har felles forståelse av hva som er bærekraftig for våre omgivelser, både lokalt og globalt. Vi fokuserer derfor vårt bærekraftsarbeid på utvalgte områder tilknyttet kjernevirksomheten som bidrar med å redusere avtrykket ytterligere. Et samspill med våre leverandører, egne ansatte og kunder er avgjørende for å lykkes.

Vi må se på hele syklusen for produktet, og derfor er både produksjon, logistikk og avfall sentrale områder. Det betyr at vi for eksempel lokalt vil bidra med en mere effektiv og miljøriktig distribusjon mellom våre lokasjoner. Et annet eksempel er vårt fokus på redusert bruk av emballasje. Og gjenbruk av den.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi ønsker å bygge videre rundt den tillit og det samhold som er grunnlaget for vår suksess. Våre verdier og retningslinjer skal følges daglig i handlinger og beslutninger. Vi har fokus på læring og utvikling lokalt, men også globalt. Vi tror også at dette fokuset kan ytterligere øke de ansattes motivasjon, i tillegg til å tiltrekke oss nye kompetente medarbeidere.

ESG er en integrert del av hele vår virksomhet. Vi vil derfor gjennom vårt bærekrafts arbeid bidra med fortsatt vekst, samtidig som vi oppfyller forventningene til kommende generasjoner om en bærekraftig fremtid. • Elektroimportøren er Miljøfyrtårn-sertifisert

  Elektroimportøren er Miljøfyrtårn sertifisert

  Vi i Elektroimportøren bryr oss om morgendagen, og jobber hver dag med å bli bedre. Vi er derfor veldig stolte over å ha blitt sertifisert som et Miljøfyrtårn i 2022.

  Gjennom et digitalt system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Du klan lese mer om Miljøfyrtårn herESG 5 og 8: En attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver
 • En attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver


  FN’s bærekrafts mål 5. Kjønnslikestilling og 8. Ærlig arbeid og økonomisk vekst.
  Vi har et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø hvor tillit, samhold og utvikling er viktige stikkord. Å få flere jenter inn i elektrobransjen er et område vi vil bidra med. Andel kvinner – menn i Elektroimportøren konsernet med 100% stilling er per utgangen av 2021, 16,4%. Vi har som mål å øke andelen kvinner til 20% innen 2023. For å nå dette målet skal vi i større utstrekning motivere kvinner til å søke på våre fremtidige utlyste stillinger, men vi skal ikke diskriminere bedre egnede søkere i ansettelsesprosesser.

  Vi har og vil fortsette med talentprogram for ledere der vi ønsker i størst mulig grad å utvikle egne ansatte til nye roller i først og fremst Elektroimportøren, men også Namron. Programmet gjennomføres normalt fra Q2-Q4. Læringsmålet i talentprogrammet er ledelsesutvikling og bærekraftig drift. Deltakelse i programmet kommer gjennom åpen søknad med lik mulighet for alle ansatte. Det er 6 talent plasser og det gjennomføres hvert år. I tillegg har vi: Vi har nettbasert opplæringsplattform som gjør informasjon intuitiv og tilgjengelig for alle ansatte, vi skal undersøke mulighetene for å bli en lærlingsbedrift innen varehandel, vi skal tilrettelegge for våre partnere til å bli lærlingsbedrifter for elektrikere og vi skal gi årlig støtte Care Norge stiftelsen.

 • Energisparende og innovative kvalitets-produkter og løsninger til konkurransedyktig pris


  FN’s bærekrafts mål 7. Rimelig og ren energi.
  Vi skal selge LED-lys, smarthus produkter og løsninger, elektrisk oppvarming, elbilladere og ulike sensorer mm. Samtidig utvikler vi selvhjelpsartikler i varehus og på nett for å opplyse kunder om energibesparelsen de kan ha ved å gjøre enkle grep. Mange av disse produktene går under kategorien Smarthus. Vi har derfor som mål å øke veksten i smarthuskategorien med minimum 20% i 2022.

  Vi skal videreutvikle Spoton – en grønn elektrikertjeneste som reduserer elektrikerens behov for kjøring og som hjelper forbrukere med å få installert blant andre elektriske og energibesparende produkter på en forsvarlig måte. I 2021 hadde vi 3913 videobefaringsoppdrag og til 2022 har vi en målsetning på 7000. Vårt anslag er at en normal befaring krever i snitt 10 km kjøring tur/retur. Spoton sine videobefaringer vil gi en besparelse på anslagsvis 70 000 km spart i forhold til den vanlige fysiske befaringen.

  I tillegg: Vi skal utforske muligheten for å leie ut produkter som er hensiktsmessige å leie ut, for å redusere «bruk og kast» kulturen, vi skal utforske muligheten til å bidra til utviklingen av solcellepaneler ved å selge og eventuelt bruke solcellepaneler der det er hensiktsmessig hos oss.

 • Sikre en bærekraftig verdikjede


  FN’s bærekrafts mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. klima tiltak.
  Vi har krav til våre leverandører og produsenter inkludert i innkjøpsavtaler.

  Der vi tar for oss:

  • - Kartlegging av eksisterende sortiment
  • - Miljømerking av produkter
  • - Miljøpositiv utvikling av nye og gamle produkter
  • - Miljøsertifisering

  Vi skal redusere antall flyreiser med 50% sammenlignet med 2019

  I tillegg: Prioriterer vi digitale møter der det er mulig og ikke gir for store konsekvenser, Vi skal tilby våre kunder pappeske som alternativ til plastpose og måle plastposebruk, vi skal utforske muligheten for å holde kurs for privatpersoner om smart energistyring, vi har kuttet ut scampi og storfe i våre kantiner og bruker ikke engangsartikler til matservering i våre lokaler, vi skal tilby lading av elbil til kunder i alle våre varehus innen 2022, vi skal være miljøsertifisert til enhver tid.


 • Vekst uten økt belastning på miljø og klima

  Sentrallageret vårt på Vestby har 5000 kvm dekket med solcellepanel

 • Vi skal vokse uten å øke belastningen på miljø og klima


  Vi skal ha miljøvennlig emballasje og avfallshåndtering, der vi blant annet øker sorteringsgraden vår ved å dele opp i flere fraksjoner og måler sorteringsgrad for alle lokasjoner. Utarbeidelse av forbedringsmål blir gjort når vi har kartlagt grunnlaget i løpet av 2022.

  Vi prioriterer trucker og pallestablere med litium batterier ved anskaffelser av nye, for å bidra til utviklingen av en mer effektiv og miljøvennlig teknologi. Vi har satt som mål å bli ferdige med utskiftning av pallestablere i eksisterende varehus innen 2022.

  Vi bytter ut alle våre varebiler til 0 utslipp kjøretøy for å bidra til utviklingen innenfor teknologien. Dette gjøres suksessivt etter hvert som behovet for nye kjøretøy skulle oppstå og vi vurderer videresalg fremfor kassering av gamle kjøretøy. I dag har vi 8 av 25 0 utslippskjøretøy.

  I tillegg: Har vi installert solcellepaneler på vårt hovedlager for å bidra til utviklingen av energieffektive bygg, vi har digitalisert pakksedler for å redusere bruk av papir både innad i bedriften og utsendinger til privatkunder fra vårt hovedlager, vi har endret fra mange til en leverandør på renhold som er sertifisert ISO14001 og som bruker 70% mindre vann og kjemiske renholdmidler enn tidligere leverandører med Viima kluter og mopper.

  Våre verdier og retningslinjer skal følges daglig i handlinger og beslutninger for å unngå interessekonflikter og misbruk. • Vi støtter Care Norge


  CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land. CARE Norge har et spesielt ansvar for tretten av disse landene.

  Organisasjonen ble grunnlagt i 1945 for å hjelpe Europa etter andre verdenskrig. Norge var blant landene som da fikk CARE-pakker, eller Amerika-pakker som de er bedre kjent som her til lands. I dag jobber CARE både med nødhjelp i kriser og med langsiktig bistand. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, på den måten kan CARE bekjempe fattigdom mer effektivt. At kvinner skal kunne tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt er tre av CAREs hovedprioriteringer.

  Les mer om CARE's arbeid

 • Elektroimportøren støtter CARE Norge