EE-avfall hos Elektroimportøren

EE-avfall hos Elektroimportoren

Gratis retur og resirkulering av EE-avfall (elektronisk avfall) hos Elektroimportøren

Elektroimportøren tar ansvar for en miljøvennlig retur av sine produkter i Norge. I alle våre butikker kan du levere inn defekte og gamle elektroniske (EE) produkter som vi sender videre til resirkulering. Alle produkter som går på batteri eller strøm betegnes som EE-avfall når de skal kastes.

Bedre for miljøet og enkelt for deg!

Elektroimportøren sin returordning av EE-avfall gjør det enklere for deg å levere inn produkter som skal kastes, samt gamle og defekte produkter kan resirkuleres og gjenbrukes.

Retur i våre butikker / kjøp fra nettbutikk

Ved alle våre varehus i Norge kan du kaste det du ønsker å bli kvitt av EE-avfall som er brukt i privat sammenheng. Dette er helt kostnadsfritt for deg som privatperson. Samtlige av Elektroimportøren sine butikker i Norge har returstasjoner som tar imot ditt EE-avfall. Dette gjelder uansett om du har kjøpt ditt produkt i våre butikker, vår nettbutikk eller andre steder.

Alle kjøp gjort via nettbutikken vår kan benytte returblanketten som medfølger ordrebekreftelsen til retur av tilsvarende menge EE-avfall gratis.

Hva gjør vi med ditt avfall?

Retur og gjenvinning av EE-avfall hos Elektroimportøren gjøres i samarbeid med NORSIRK. Dette er et landsdekkende returselskap for innsamling, håndtering og gjenvinning av EE-avfall fra cirka 2.500 hentesteder i hele Norge. NORSIRK håndterer produsentansvaret for Elektroimportøren i Norge, som betyr at de sørger for innsamling og gjenvinne Elektroimportørens andel av EE-avfallet som oppstår i Norge hvert år. Gjenvinningsgraden på det som samles inn av NORSIRK er på hele 97,5%.

EE-avfall skal kildesorteres

Alt av EE-avfall skal kildesorteres og ikke kastes i restavfallet eller annen avfall. Elektroimportøren er opptatt av miljøet og tar ansvar for ditt EE-avfall. Vi er medlem av Norsirk og kan garantere en forsvarlig håndtering av returavfall, og har returavtale for EE-avfall. Vi tar imot utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). EE-avfallet oppbevares forsvarlig hos oss

Skadelig stoffer for mennesker og miljø

Mange av elektriske og elektroniske produkter inneholder svært skadelig stoffer for mennesker og miljø. Ved å kildesortere EE-avfall, tar vi vare på naturen for utvinning av råmaterialer til nye produkter.

De farlige og skadelige stoffene som finnes i EE-avfall finner vi både kadmium, kvikksølv og bly. Dette er tungmetaller som gir helseskader hos mennesker og forurenser naturen vår. Vi finner også skadelige stoffer som PCB, bromerte flammehemmere og freongasser i EE-avfall.

  • EE-avfall symbol
  • Slik identifiserer du EE-produkter

    EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet sammen med annet avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall i forretninger som selger tilsvarende produkter, eller til kommunale gjenvinningsstasjoner og mottak.

    Når dine elektriske og elektroniske produkter skal kastes får de betegnelsen EE-avfall. For at miljøgiftene ikke skal ghøre skade på mennesker, dyr eller naturen, må avfalles håndteres riktig og ikke kastes sammen med annet avfall.