Hva kan du gjøre selv?

Det er begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i din bolig. Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv.
Dette har du lov til å gjøre selv på eget elektrisk anlegg:
  • Tilkopling/utskifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
  • Tilkopling/utskifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
  • Tilkopling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Tilkopling/utskifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoplet med sukkerbit eller plugg/stikkontakt.
  • Montering og utskifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
  • Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koplingsbokser.

Viktig! Før du gjør noe, studer monteringsveiledningen nøye.

Lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres/monteres av ikke-faglærte personer dersom:
  • Effekten ikke overstiger 200 VA (ca. 200W), og
  • monterings- og bruksanvisning følges nøye, og
  • hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og
  • tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Begrensningene i pkt. 1 og 3 gjelder ikke for lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale.

Du kan lese mer på dsb (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sin sider her.