Trina Solar

Trina Solar er en ledende produsent av solcellepaneler og en pioner innen fotovoltaisk teknologi. Selskapet ble grunnlagt i 1997 i Kina og har blitt anerkjent som en av verdens største produsenter av solcellepaneler. Trina Solar har flere fabrikker i Kina og andre land, og har et globalt nærvær med kontorer i Asia, Europa, Nord-Amerika og Latin-Amerika.

Selskapet har et bredt utvalg av solcellepaneler for forskjellige applikasjoner, inkludert husholdninger, bedrifter og offentlige bygninger. Trina Solar har også utviklet flere innovasjoner innen fotovoltaisk teknologi, som høyeffektpaneler og smarte solcellepaneler med innebygde datainnsamlingssystemer.

Trina Solar har mottatt flere priser og anerkjennelser for sine produkter og tjenester, og er anerkjent som en leder innen fornybar energi. Selskapet har også et godt rykte for sin bærekraftige praksis og satser på å redusere CO2-utslippene gjennom å øke bruken av fornybar energi.

Trina Solar har også et godt rykte for å levere høy kvalitet produkter og god service til kundene. Selskapet har også et bredt spekter av produkter og er i stand til å tilby kunder med ulike behov og krav.

   Sorter etter 3 Artikler
 • Trina Solar DE09R.08 425 W solcellepanel

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  6607207

  2 350,-

  1 880,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  3857 på lager
 • Trina Solar DE09R.05W 415W Solcellepanel All Black

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  6607200

  2 576,-

  2 060,80 eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  10026 på lager
 • Trina Solar NEG9RC.27 425W solcellepanel G/G Clear black

  • Lagerstatus

  Spesialpris!

  6607202

  2 850,-

  2 280,- eks. mva. Pris per 1 Stykk
  Vipps Hurtigkasse Hurtigkasse
  -+
  4053 på lager

Kataloger og brosjyrer for nedlastingOfte stilte spørsmål om solcelleanlegg

Hva koster 50 m2 solcellepanel?

Prisen for 50 m2 solcellepanel kan variere avhengig av flere faktorer, men generelt sett kan man forvente en pris på mellom 140 000 og 235 000 kroner avhengig av type tak og taktekking.

Er det lønnsomt å installere solcellepanel?

Ja, solceller er lønnsomme, men regnestykket har mange variabler som vil spille inn på lønnsomheten, også noen ukjente. En av dem er strømprisen i årene som kommer. Det er en stor investering, men over tid vil man se inntjening på flere ulike måter. Solcellene har som regel en produksjonsgaranti på 25 – 30 år, og en forventet levetid på minst 30 år.

Hva er negativt med solcellepanel?

1. Forholdsvis høy investering.
2. Solcellepanel produserer elektrisitet basert på solstråling, så noen variasjoner må påregnes. Dårlige værforhold som skyer, regn, snø eller tåke reduserer produksjonen av elektrisitet. Variablene fra år til år ligger normalt innenfor +/- 5%
3. Solcellepanel kan kreve mye plass, spesielt hvis man har et lite tak eller en liten tomt. Det kan også være begrensninger på hvor solcellepanel kan installeres avhengig av byggeregler og lokale retningslinjer.
4. Det kan være nødvendig å erstatte inverter i levetiden på anlegget.
5. Solcellepanel kan ikke produsere elektrisitet om natten eller når det er mørkt.

Hvor mye strøm produserer solcellepanel pr m2?

Hvor mye energi produserer solcelleanlegg pr m2? Generelt sett kan man forvente at et solcelleanlegg produserer mellom 170 og 220 kwh per kvadratmeter pr år (kwh/m²/år) under ideelle forhold, men vi har noen variabler.

Fastlands Norge er et langstrakt land som strekker seg fra 58’de breddegrad ved Lindesnes til 71’de breddegrad på Nordkapp. Solinnstrålingen vil normalt variere med hvor i landet man befinner seg mellom disse ytterpunktene. Men hvor mye energi et solcelleanlegg produserer per kvadratmeter avhenger av flere faktorer enn dette. Kvaliteten på panelene, temperatur og topografien i området, samt hvordan panelene er orientert og vinklet. Dette er noen av variablene.

Er solceller søknadspliktig i Norge?

I SAK10 (byggesaksforskriften) § 4-1 bokstav e nr. 4 finner vi i veiledningen følgende tekst:
«solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.»
Dvs. at det i Norge ikke er søknadsplikt for å installere solcelleanlegg på eksisterende, men det kan være begrensninger i reguleringsplanen for det aktuelle område. Det kan derfor være lurt å undersøke dette med byggesaksavdelingen i kommunen før du installerer et solcelleanlegg.
Solcelleanlegg på nye bygg er søknadspliktige og skal være en del av byggets øvrige byggesøknad.

Hvor mye øker boligverdi med solceller?

Hvor mye boligverdien øker med et solcelleanlegg avhenger av flere faktorer, deriblant hvor mye energi anlegget produserer, men generelt sett kan man forvente at boligverdien øker med 3-5%.

Kan man ha solceller på flatt tak?

Ja, det er mulig å installere solcellepanel på et flatt tak. Det finnes flere forskjellige typer monteringssystemer som kan brukes. Det vanligste er ballast-systemer hvor anlegget holdes på plass med ballast i form av betongheller eller belegningsstein. I enkelte tilfeller med mye vind, kan det være behov for innfestinger som tekkes inn i taket, eller en kombinasjon av begge systemer. Dette beregnes i hvert enkelt prosjekt.

Hvor lenge holder solcellepanel?

Solcellepanel har en levetid på mer en 30 år og de fortsetter å produsere elektrisitet etter denne perioden, men med en liten reduksjon. Degresjonen (effekttapet) pr år varierer med kvaliteten på panelene men ligger på mellom 0,2 – 0,6% pr. år. Normalt vil et solcellepanel av god kvalitet ha mer en 84% av merkeeffekt igjen etter 25 år.

Hva er kjennetegner de beste solcellepanelene?

Det finnes mange forskjellige solcellepanel på markedet, og det kan være vanskelig å bestemme hva som er det beste for ditt formål. Men noen av de viktigste faktorene som man bør vurdere når man velger solcellepanel er:

1.Effektivitet: Dette måler hvor mye elektrisitet som produseres per kvadratmeter panel. Effektiviteten kan variere fra produsent til produsent, og fra modell til modell. Det er lurt å velge panel med høy effektivitet.
2.Kvalitet: Det er viktig å velge solcellepanel fra en anerkjente produsent med god kvalitet på produktene sine. Husk at et solcellepanel skal ligge på taket i mange år. Det som ser bra ut i dag er ikke sikkert at ser like bra ut om 10 år.
3.Garanti: Undersøk garantiene som følger med solcellepanelene, for å vite hva som er dekket av produsenten. Det er to forskjellige garantier: Ytelsesgaranti og produktgaranti.
4.Pris: Det er lurt å sammenligne priser fra ulike produsenter for å finne det beste tilbudet, men husk at pris og kvalitet ofte henger sammen. Bør man velge det billigste når installasjonen skal vare i 30 år?
5.Dokumentasjon: Undersøk om produsenten har dokumentasjon som viser at produktet har blitt testet og samsvarer med relevante standarder.

Det kan være lurt å undersøke hva som er tilgjengelig i ditt område og hva som passer best til dine behov, og å sammenligne forskjellige alternativer for å finne det beste valget.

Blir solceller billigere?

Prisen på solcellepanel har gått ned kraftig de siste 10-årene, og forventes å fortsette å gå noe ned i fremtiden. Dette skyldes flere faktorer, inkludert økt etterspørsel etter solenergi, økt konkurranse mellom produsenter, og teknologiske fremskritt som gjør produksjonen mer effektiv og kostnadseffektiv.

En rapport fra International Energy Agency (IEA) anslår at prisen på solcellepanel kan reduseres med opptil 59% innen 2040. Dette vil gjøre det mer lønnsomt å installere solcellepanel, og bidra til å øke etterspørselen etter solenergi.

Det er også flere støtteordninger og incentiver som er tilgjengelige i mange land for å stimulere til økt bruk av solenergi, og dette kan også bidra til å redusere kostnadene for solcellepanel.

Hva er forskjellen på solceller og solcellepanel?

Solceller og solcellepaneler er begge deler av et solcelleanlegg, men de refererer til forskjellige deler av systemet.

En solceller er en tynn silisiumskive, normalt ca 0,2 mm tykk.

Et solcellepanel er en samling av solceller som er koblet sammen i et panel. Et panel inneholder flere solceller, og gir en økt effekt og produksjon av elektrisitet med flere celler. Solcellepanelene kan være plassert på taket eller på bakken, og er vanligvis koblet til et inverter for å omdanne den produserte elektrisiteten til strøm som kan brukes i boligen eller selges tilbake til strømnettet.

Det finnes i hovedsak tre typer solcellepanel: monokrystallinske, polykrystallinske og amorfe eller tynnfilm som de oftest kalles.. Det er forskjeller i effektivitet, pris, utseendet og levetiden på de forskjellige typer solcellepanel, men i all hovedsak er det nå monokrystallinske paneler som benyttes.

Når lønner solceller seg?

Det kan være lønnsomt å installere solcellepanel når du har høye strømutgifter, og når det er mye sol i ditt område. Installere solcellepanel kan redusere din avhengighet av kommersiell elektrisitet og dermed redusere strømutgiftene dine.

Det kan også være lønnsomt å installere solcellepanel hvis du bor i et område med høye strømpriser eller hvis det finnes støtteordninger eller incentiver tilgjengelig for å installere solenergi.

Det kan også være lønnsomt å installere solcellepanel hvis du har et høyt energiforbruk eller hvis du har planer om å øke energibruken i fremtiden, for eksempel ved å installere elektrisk oppvarming eller ladepunkter for elbiler.

Det kan også være lønnsomt å installere solcellepanel hvis du har et stort og egnet tak som kan plasseres solcellepanelene på.

Det kan være lurt å undersøke hva som er tilgjengelig i ditt område og å beregne hva som vil være lønnsomt for deg, ved å sammenligne kostnadene for solcellepanelene, strømutgiftene og eventuelle incentiver eller støtteordninger som finnes.

Kan jeg montere solceller selv i Norge?

Det korte svaret er ja, deler av anlegget kan du montere selv. Men det er viktig å vite hvor grensesnitt mellom elektro og byggfag går. Det er derfor nødvendig å presisere:

Et solcelleanlegg er en tverrfaglig installasjon som griper inn i både det byggtekniske og elektrotekniske. DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har presisert følgende rundt bygging av solcelleanlegg:

«Bygging av deler av et solcelleanlegg som i utgangspunktet ikke er en direkte del av det elektriske anlegget, kan utføres av personer uten fagbrev innen elektrofaget. Dette arbeidet vil eksempelvis være montasje av takfester og skinner/rammeverk, bæring og plassering av utstyr som skal bli en del av solcelleanlegget.

En slik arbeidsfordeling forutsetter imidlertid at elektrovirksomheten og virksomheten/personen som utfører det bygningsmessige arbeidet har regulert dette arbeidet etter prinsippene i regelverket om samordning og koordinering. (se byggherreforskriftens § 14, internkontrollforskriften § 6 og arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd) Det påhviler faglig ansvarlig i elektroforetaket ett særskilt ansvar ved å benytte ufaglærte i denne sammenheng.

Det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, dvs. personer med relevant fagbrev innen elektrofaget. Det kan også benyttes ufaglærte ansatt i virksomheten til å utføre bygging og vedlikehold av elektriske anlegg (med ufaglærte menes personer som ikke har relevant fagbrev innen elektrofaget). Dette forutsetter imidlertid at ufaglærte, på lik linje med kvalifisert personell, er omfattet av elektroforetakets internkontroll. Den ufaglærte har fått tilstrekkelig opplæring og at vedkommende følges opp direkte av en person i elektroforetaket, som minst oppfyller kravet til relevant fagbrev innenfor elektrofag.»


På bakgrunn av dette kan man si at dersom man på forhånd avtaler med et registrert elektroforetak hvilket arbeid man selv kan utføre, og hvordan arbeidet skal utføres, så kan man bidra selv. Kroker og skinner er en betydelig del av takarbeidet og vil utgjøre en god del av arbeidstimene. Det presiseres i denne sammenheng at byggteknisk prosjektering og tegninger skal følges for at anlegget skal monteres på en trygg og forsvarlig måte. Husk også HMS i forbindelse med arbeid i høyden.