xComfort
4560708

XCOMFORT USB konfigurasjonsgrensesnitt CKOZ-00/13

fra xComfort
XCOMFORT USB konfigurasjonsgrensesnitt CKOZ-00/13
Bruksområde Innendørs
Frekvens 868,3 MHz
Gruppe Smarthus
Fjernstyres med App
Kommunikasjon xComfort
Konfigurasjonsgrensesnittet brukes til idriftsettelse eller endringer i xComfort-installasjoner ved bruk av PC og MRF-progammet.