Infosenter - MiljøMiljø

Elektroimportøren AS er opptatt av miljøet.

Vi er medlem av RENAS og kan garantere en forsvarlig håndtering av returavfall og har returavtale for miljøavfall.

Vi tar imot utrangerte elektriske og elektroniske produkter (EE-Produkter). EE-avfallet oppbevares forsvarlig hos oss.

Se www.renas.no for mer informasjon.