Infosenter - Mangler eller feilMangler eller feil

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til post@elektroimportoren.no eller pr. telefon 22 81 27 70.