Infosenter - LeveringstidLeveringstid

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør. Ved eventuelle endringer i leveringsdato skal det etter beste evne informeres Kunden om ny leveringsdato og årsaken til dette. Ved endringer i leveringsdato har Kunden rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare.

Ved heving av kjøpet skal eventuelt kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.