Dokument med lenking til produkter og andre dokumenter

Det er en meget enkel måte å lenke direkte til produkter og andre dokumenter i ett dokument
Dette er dokumentasjon på hvordan du brker $ og # for å få lenker ti dokumenter eller vise produkter direkte i ett dokument. $ brukes for lenker, og # brukes for produkter. Begge termineres med ; Dette er &
Lyskilder; som er ett dokument og gir denne lenken Velg riktig lyskilde, mens &
3225465,3225412,89459&
gir denne, som blir ett søk Klikk her! Forprodukter
Håper dette fungerer. Her kommer en til
Fortsatt fungerer dette ... johoooo. Men nå en annen query, der jeg henter produktnummer direkte
Virker det da?
Det var ett produkt, mens dette er en path
Så bra ;)!