Sikkerhet

Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.

Krav til brannsikkerhet

I følge forskrift av 5. juli 1990 om brannforebyggende tiltak og brannsyn stilles det følgende krav til boligen:

 • Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. Denne skal være plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket. Det er eiers ansvar å anskaffe røykvarslere, mens kontroll og batteriskifte er brukers ansvar.
 • Kontroll bør utføres hver måned. Batteri skal skiftes ut hvert år.
 • Det kan kreves at flere røykvarslere blir montert i boligen. Dette gjelder dersom røykvarsleren ikke høres godt nok i alle soverom (minst 60 dB) med lukkede dører. Det bør monteres minimum en røykvarsler i hver etasje av boligen, men brannvesenet anbefaler å montere røykvarslere i alle rom hvor det er aktivitet, som stue, soverom, gang og kjøkken. Røykvarslerne bør seriekoples slik at når en varsler utløses, vil alle varslerne begynne å pipe.
 • Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Det beste slokkemiddelet er husbrannslangen. Vann er rent og effektivt, og det finnes i ubegrensede mengder. Over 90 prosent av boligene har pulverapparater, dette er et meget effektivt slokkemiddel. Et annet effektivt slokkemiddel er skumapparat. Det gir minimale følgeskader, men har også et begrenset mengde skum i apparatet.

Hvordan ivareta god brannsikkerhet?

 • Trekk ut støpsler til brødristere, kaffetraktere og lignende etter bruk. Dette er for å hindre tørrkoking og lysbuer (små gnister mellom strømførende ledning og metall). Slå av tv-en med av/på-knappen. Det er fortsatt strøm i apparatet dersom det kun slåes av med fjernkontrollen.
 • Unngå bruk av skjøteledninger over lengre tid. Det kan oppstå varmgang i slike ledninger.
 • Sjekk komfyren før du forlater rommet.
 • Unngå bruk av løse lamper og frittstående ovner.
 • Bar ild er en vesentlig årsak til brann i Norge. (Eksempler på bar ild er røyking og levende lys). Forlat aldri et rom med levende lys.
 • Vær oppmerksom på hvor du oppbevarer brannfarlige varer.
 • Gå brannvernrunder. Før du legger deg og før du forlater huset bør du ta en runde for å sjekke at du har slått av tv, om alle platene på komfyren er av, alle støpsler er slokket osv.

Komfyrvakter

Dette er en sensor som registrerer eventuell overoppheting og som kutter strømmen før det oppstår brann. Tørrkoking på komfyren er årsak til omtrent 12 prosent av alle boligbranner her i landet.

Overspenningsvern/lynvern

Et overspenningsvern reduserer sannsynligheten for at det elektriske anlegget og utstyret blir skadet ved tordenvær eller ved forstyrrelser i e-verkets nett. Slike skader kan medføre brann selv flere uker etter at skaden oppsto. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler at man også bruker et pluggbart overspenningsvern som settes rett i stikkontakten. På den måten beskytter man kostbart elektrisk utstyr som TV, PC, hvitevarer og belysningsutstyr av typen LED og halogen. Husk at overspenningsvernet må være tilpasset det strømnettet som forsyner boligen,

Avgrens utvalg med

Relevante kategorier:

Sorter etter Vis