Kjøp av Homely alarm med abonnement og 12 måneder bindingstid

Ved kjøp av dette kampanjeproduktet med 12 måneders bindingstid aksepteres følgende vilkår som vil være i tillegg til Homely Bruks- og Avtalevilkår for tjenesten.

Din bestilling er bindene og du må være over 18 år for å handle abonnement og/eller binding i Elektroimportøren sin nettbutikk. I forbindelse med tegningen av et abonnement og/eller gjennomføres en kredittsjekk/kredittsjekker.

Vekterutrykning

Homely benytter en toppmoderne EN-sertifisert og forsikringsgodkjent alarmstasjon der operatører behandler alarmsignaler knyttet til brann og innbrudd 24/7. Homely benytter utrykningsnettverket til alarmstasjonen som består av både lokale og nasjonale vaktselskap, deriblant NOKAS. Kunde kan i forkant av avtaleinngåelse kontakte Homely for å undersøke tilgjengelighet av vektere i sitt område. Ved kampanjer som inkluderer vektertjeneste der dette er tilgjengelig, gir ikke rett til redusert abonnementspris der denne tjenesten ikke er tilgjengelig.

Angrerett og 60 dagers åpnet kjøp

Produktet med tilhørende abonnement og/eller binding er unntatt 60 dagers åpnet kjøp, men du har rett, som forbruker (privatperson), til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du gi oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte vårt angrerettskjema.

10. Varighet, oppsigelse og Heving

Avtalen løper fra aktivering av Tjenesten frem til oppsigelse eller heving. Ved kjøp av utstyr som delbetales i kombinasjon med abonnement med bindingstid, vil Homely ha anledning til å starte fakturering av avtalt månedlig beløp fra dagen etter at du har mottatt utstyret, uavhengig av om du på det tidspunktet har aktivert Tjenesten. Ved valg av fast avtaleperiode er bindingstiden 12 måneder, med mindre det er opplyst annet om bindingstidens varighet. Dersom du velger å fortsette avtaleforholdet etter at den faste avtaleperioden er over, vil abonnementet løpe videre uten fast avtaleperiode. Abonnementet kan da eventuelt byttes til et annet abonnement i samsvar med de til enhver tid gjeldende prislister Du kan etter de alminnelige avtalevilkårene si opp Tjenesten med en skriftlig oppsigelsesfrist på 1 måned. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen er inngitt.

Homely kan si opp Avtalen dersom det foreligger en saklig grunn. Dersom noen av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen og slikt mislighold ikke er rettet innen en rimelig frist kan den andre part umiddelbart heve avtalen, ved utløpet av en slik rimelig frist Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

  • Betalingsmislighold på mer enn 14 dager
  • Brudd på punkt 11 om immaterielle rettigheter (i «Bruks- og Avtalevilkår for Homely AS»)

10.2 Bruddgebyr ved oppsigelse innenfor fast avtaleperiode (bindingstid)

For å kunne gi deg som kunde de beste tilbudene, må Homely som oftest ved kampanjer operere med avtaleperiode for abonnement. Av ulike årsaker vil imidlertid noen kunder ut av avtalen de har med oss før avtaleperioden utløper – og derfor opererer vi, i henhold til føringer fra Forbrukerombudet, med såkalt bruddgebyr.

Bruddgebyrets størrelse avhenger av hvor lenge du som kunde har vært abonnent i løpet av avtaleperioden. Dersom du sparer kr 1 200 ved å binde deg, starter også bruddgebyret på kr 1 200 – og justeres deretter ned med 1/12 for hver måned.

Dersom avtalen også omfatter kjøp av utstyr som nedbetales over avtaleperioden vil resterende del av nedbetaling på utstyret legges til på bruddgebyret.

Bruddgebyret er gjeldende dersom du har resterende avtaleperiode etter oppsigelsestiden, som er på inneværende måned + 1 måned, hvor du uansett må betale abonnementskostnader.

Se forøvrig Homely Bruks- og Avtalevilkår for tjenesten