Infosenter - Lagre handlevognLagre handlevogn

Vil du lagre artiklene du har valgt i handlevognen og hente de frem igjen senere, gjør du slik::
  • Registrer deg som ny kunde eller logg inn.
  • Legg de artiklene du ønsker å lagre i handlevognen, deretter går du inn på handlevognen.
  • Under handlevognen kan du velge å lagre handlevognen. Da må du enten velge om du vil lagre innholdet til ny eller eksisterende liste.
  • Ny liste: Hvis du vil lagre innholdet til ny liste fyller du ut i feltet ved siden av knappen ”Lagre handlevogn” med navnet på den nye listen du vil lagre. Velg et navn slik at du husker hvilke artikler du lagret til neste gang. Deretter trykker du”Lagre handlevogn”, du har nå lagret artiklene du hadde valgt i handlevognen til en ny liste.
  • Eksisterende liste: Hvis du vil lagre artiklene i handlevognen til eksisterende liste velger du hvilken liste du vil lagre artiklene til og trykker knappen ”Lagre handlevogn”.

Hvis du vil hente frem artiklene du lagret til handlevogen, gjør du slik:
  • Logger deg inn på brukeren du lagret listen med.
  • Navigerer deg inn på ”Min side”
  • Nederst velger du ”lister”
  • Deretter velger du hvilken liste du vil hente frem og trykker på knappen ”Til handlevogn”. Artiklene du hadde lagret i listen blir lagt til i handlevognen.