ENØK

Å redusere strømregninger og energiforbruk uten å redusere komforten er fult mulig. Redusert strømforbruk betyr nødvendigvis ikke en ”kald og mørk” bolig. Bruk av varme- og lysstyring vil redusere energiforbruket og øke komforten i din bolig.

Enkle grep som bytting av lyskilder (lyspærer) fra tradisjonelle glødelamper til sparepærer og LED teknologi krever som oftest ingen endringer enn selve byttet, og reduserer ytligere energiforbruket uten store investeringer. Andre enkle tiltak er bevegelsesføler, tidsur, dagslysføler, lysregulering og/eller nattsenking.

Varme- og lysstyringsystemer tar hånd om all belysningen og varmen i og rundt ditt hjem. Alt styres sentralt eller fra brytere og sensorer plassert rundt i boligen. Du kan dempe og heve belysningen og varmen du trenger til arbeid, til hygge eller for å spare strøm nattestid. Med ett tastetrykk kan du skru av alt lys når man drar på arbeid, eller settes hele huset i ferie- eller ubebodd modus, med temperatur og lys deretter. Varme- og lysstyringsystemer er ideelt ved både nybygg og rehabilitering, og integreres enkelt med eksisterende elektrisk anlegg.

Varme- og lysstyringsystemer kan både være trådløse (wireless) eller benytte kabling, eller en kombinasjon av dette. De fleste av disse kan også styres via fjernkontroll, pc og/eller mobiltelefon i tillegg til faste installasjoner som brytere og kontrollpanel.

Alt kan styres Med et tastetrykk kan temperaturen senkes når du sover eller er på jobb, alt lys slåes av, brannfarlig utstyr som TV, komfyr og kaffetrakter som ofte står i standby koples fra og vannrørene stenges. I tilfelle vannlekkasje, innbrudd eller brann kan systemet slå alarm og varsle både deg og vaktsentral.

Lysregulering og styringssystemer

Lyspærenes levetid avhenger av forbrukstid. Den enkleste måten å regulere lys og energiforbruk på, er derfor å slå lyset av og på etter behov. På markedet finnes også en rekke styringssystemer for kontroll av belysning i boliger. Bevegelsessensorer har en føler som reagerer på bevegelse slik at lyset slås på. Etter en gitt tid uten at føleren har merket bevegelse, slås lyset av. Disse anbefales i rom som brukes i korte perioder som wc, boder, trapper og ganger.

Med enkle grep kan du veksle mellom arbeids- eller hyggelys, og at all belysning slår seg av når du har forlatt et rom. En annen praktisk funksjon er forhåndsinnstilte lysstier som kan følge deg eller barna trygt fra soveværelset til badet nattestid. For sikkerhetens skyld kan lysene settes til å simulere din tilstedeværelse når du er bortreist. I tillegg er lysstyring en effektiv måte å spare penger på, da energiforbruket reduseres og levetiden på dine lyspærer forlenges.

  • Tidsur slår lyset av og på etter klokken og benyttes på steder som skal være opplyst i et gitt tidsrom
  • Dagslysfølere reagerer på dagslys og slår på lyset når det er lite dagslys. Disse er praktiske å benytte i utelamper. Det finnes også pærer med innebygget fotocelle for bruk i utelys
  • Sparepærer og LED-lys kan dempes med dimmere

Varmestyringsystemer

De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde - eller øke - komforten i boligen. Tar du kontroll over varmebehovet, tar du kontroll over energiforbruket. Med et automatisk system kan du regulere eller skru varmen av og på etter behov i stedet for å varme opp hele huset hele døgnet Slike systemer kan også ta hensyn til endringer i utetemperaturen. Det finnes både enkle systemer som styrer ovner og mer avanserte systemer som styrer varme, lys, ventilasjon, alarmer/varsling og solavskjerming mm. Varmestyringsanlegg gjør at alt tilknyttet utstyr kan samhandle optimalt for å møte dine behov med lavest mulig energibruk.

Ønsker du flere tips/mer informasjon besøk ENOVA her. ENOVA har også ulike finansierings og tilskuddordninger.

Elektroimportøren fører ett bredt spekter av produkter og systemer. Under kan du se ett utvalg av disse. Ønsker du mer informasjon kontakt vår kundeservice. Vår kompetanse, din sikkerhet!