Disclaimer

Copyright

© Copyright Elektroimportøren AS. Med forbehold om alle rettigheter. All tekst, bilder, grafikk, lydfiler, animasjonsfiler, videofiler og deres plassering på Elektroimportørens nettsteder er underlagt lov om opphavsrett og andre lover om beskyttelse av intellektuell eiendom. Slike objekter kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og de kan heller ikke modifiseres eller publiseres på andre nettsteder. Noen av Elektroimportørens nettsteder kan inneholde bilder der opphavsrettighetene tilhører tredjepart.

Garantier og erstatningsansvar

Selv om informasjonen er antatt å være nøyaktig, kan det forekomme feil eller unøyaktigheter. Elektroimportøren skal under ingen omstendighet være ansvarlig overfor noen person for eventuell spesiell skade, indirekte skade eller følgeskade knyttet til dette materialet, så fremt det ikke er forårsaket av grov uaktsomhet eller tilsiktet vanskjøtsel.

Salg og markedsføring

Det stilles ingen krav til spesielle fagkvalifikasjoner for kjøp av elektrisk materiell hos Elektroimportøren AS. Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre forbrukere at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Unntatt fra dette er elektrisk materiell som utelukkende er beregnet for bruk i faste teleinstallasjoner.

For at garantier skal være gjeldene må alt elektrisk materiell være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger, og utført av en registrert installasjonsvirksomhet.

Priser og produktbeskrivelser

Vi tar forbehold om feil i pris og produktbeskrivelse, samt at prisene på elektroimportoren.no kan variere fra våre butikker og/eller ordrekontor.

Vær oppmerksom på at lenken/annonsen du kan komme fra/eller har observert kan være et annonsert, men utgått tilbud og/eller kampanje og produktet og/eller betingelsene som er vist der kan ha avvikende priser og/eller betingelser enn på nettsiden. Slike tilfeller kan oppstå ved gjengivelse (les deling, hvis sosiale medier), helt eller delvis, av annonser eller produkter med gjeldende priser og/eller betingelser på den opprinnelige publiseringen, eller ved tidsforsinkelse på oppdatering av priser og/eller betingelser til annonsører og/eller annonsenettverk. Alle produktene på nettsiden vises med til enhver tid gjeldene priser og betingelser.

Enkelte produkter kan avvike fra bildet, og/eller vises i annen farge/utførelse eller i ett miljø hvor alle elementer ikke medfølger produktet. Enkelte pakkeløsninger kan beskrives som "komplett(e)", vær her oppmerksom på beskrivelsen av innhold i pakkeløsningen, da betegnelsen "komplett" ikke er dekkende under alle forhold og/eller installasjoner.

Internettpris

Enkelte produkter er markert med ”Internettpris”. Disse produktene er spesialpriset for salg gjennom netthandel og vil avvike fra salgspris i våre butikker. Ordinærpris er i disse tilfeller merket under utsalgsprisen, og vil være gjeldene pris i våre butikker. Internettpris vil gjelde all handel i netthandel, også ved ”hent-i-butikk”.

Levering

Levering på adresse med eller uten leveringsgaranti er betinget av transportørens dekningsområde fra lokasjon varene er bestilt og/eller ansees som nærmeste lokasjon til leveringsadressen. Elektroimportøren fraskriver seg alle erstatningskrav, både direkte og indirekte økonomiske tap, ved forsinket og/eller feilleveranser, uavhengig av leveringsmåte, inkludert der Kunden ønsker å hente selv.

Elektroimportøren AS er ikke ansvarlig for innhold på nettsider som vedlikeholdes av tredjepart, og fraskriver seg derfor ansvar for alle lenker fra disse nettstedene til andre nettsteder.