12-48V anlegg (Hytte)

Under finner du ett utvalg produkter spesielt beregnet på 12-48V anlegg for solcellepaneler, hytter, båter, campingvogner og lignende.

Kontakter/plugg for likestrøm 12/48V

Elko produserer stikkkontakter spesielt for bruk på 12-48V DC anlegg som sikrer polriktig forbindelse i stikkontaktene med et stort og ett lite hull tilpasset spesial produsert plugg.

Spenningsfall

Riktig dimensjonering av kabel er viktig for å minimere spenningsfall. Spenningsfall finnes i alle kabel/ledningstrekk. Mens spenningsfall på noen Volt i ett 230V anlegg er ubetydelig, blir dette langt mer alvorlig i ett 12V anlegg. Spenningsfall til belysning er ikke kritisk, men kan få utstyr som TV og vannpumpe til å slutte å fungere, og i enkelte tilfeller også ødelegge utstyret. Spenningsfall forhindres ved å justere kabelens tverrsnitt i forhold til lengde og "strømstyrke".

For belysning trenger man kun 2,5 mm2 kabel, da spenningsfall ikke er kritisk.

For strekk mellom solcellepanel og styringstavle er det viktig med minst mulig spenningsfall slik at man oppnår optimal lading. Tverrsnitt på kabelen må derfor tilpasses lengden og panelets størrelse.

Spenningsfall i ett gitt strekk kan utregnes slik, utifra at motstand for kobber er 0,0178 Ohm;

0,0178 * l * I / A    der l er kabellengden (i meter), I er strømmen (i Ampere), og A er kabeltverrsnittet (i kvadratmillimeter).

Under kan du oppgi W og lengde i meter og få oppgitt anbefalt tverrsnitt mellom solcellepanel og styringstavle.

Panel:  W Kabellengde:  m  Minimum tversnitt  mm2

Under kan du oppgi W og lengde i meter og få oppgitt anbefalt tversnitt mellom stryringstavle og 12V utstyr.

Utstyr:  W Kabellengde:  m  Minimum tversnitt  mm2