Utstyr til badet

Under finner du ett utvalg produkter beregnet på bad/baderom. Alt fra ventiler og avtrekksvifter til varme og belysning.

Kapslingsgrader for Våtromssoner

Område 0: I badekar eller nede i dusjkar - IPx7 eller SELV IP27 (SELV: Forskrifter for 12V anlegg)

Område 1: Over badekar eller inntil 60cm fra dusjhode. For 12V må transformator ligge over tak eller i Område 3 - IP65.
Området mellom undersiden av badekaret eller dusjkaret og ned til overflaten som disse står på tilhører sone 1.

Område 2: 60-120cm fra dusjhode. 230V må over 170cm fra gulv. For 12V må transformator ligge over tak eller i Område 3 - IP44

Område 3(utenfor soner): 120cm eller mer fra dusjhode. Høyde over 225cm. Må være dobbeltisolert eller jordet og tilkoblet jordfeilbryter - IP20

Lys, varme og plassering av punkter på bad

For installasjon av elkraft i bad er det krav til område i henhold til NEK 400.

Merknad: NS 3930 gir krav til mål på betjeningsareal ved sanitærutstyr, og regler for plassering av sanitærutstyr på bad.

Stikkontakt

Stikkontakt monteres 1250 mm over gulv i "område 3", og 1700 mm over gulv i "område 2", samt 150 mm til side for servant.

Lys

I baderom med lampepunkt i tak tas det hensyn til rommets form og område når lampepunkt skal plasseres.

Lampepunkt på hver side av speil monteres 1500 mm over gulv, med innbyrdes avstand på minst 800 mm.

Lampepunkt på vegg over servant monteres 1900 mm over gulv, midt over servanten.

Lys styres ved hjelp av bevegelsesdetektor.

Merknad: Lavvoltinstallasjon av lys kan være hensiktsmessig i baderom på grunn av at en da unngår berøringsfaren.

Gulvvarme

I baderom skal det installeres gulvvarme. Forankoblet jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30mA skal benyttes.

Regulering av varme skal skje med elektronisk regulering, og føler skal være plassert på vegg eller i gulv.

Føler plassert i gulv skal kunne trekkes ut og skiftes.