AEK - Internkontroll


 • Internkontroll

  Internkontroll egen virksomhet

  IK-systemet ivaretar ledelse, ansatte og revisjoner fra myndigheter (DLE).  Avvik

  IK systemet har gode og enkle avvikssystemer


  Oppdateringer

  IK systemene har egne sjekklister for oppfølging og overvåkning av egen internkontroll iht. kravene i IK forskriften


  Kurs og handlingsplaner

  IK systemene har egen modul for oppfølging av kursbeviser og handlingsplaner


  Dokumenter

  IK systemene har rutiner, prosedyrer, instrukser og beredskapsplaner for strømulykker


  Bemyndigelser

  IK systemet har eget oppsett for navnelister med bemyndigelser som er nødvendig iht. elektroregelverket


  Ansatte og pårørende

  Det er egne oppsett for ansatte og pårørende samt egne mailvarsling systemet som er automatisk  Om bedriften

  Andersen Elektro Kompetanse AS «AEK» har spisskompetanse på elektro og førstehjelpskurs. Vi leverer også enkle IK systemer som ivaretar alt fra sjekklister med rapportering, egenkontroll, kundeavtaler til IK perm for kunder.