AEK - Internkontroll


 • Internkontroll egen virksomhet

  IK-systemet ivaretar ledelse, ansatte og revisjoner fra myndigheter (DLE).

  Avvik
  IK systemet har gode og enkle avvikssystemer

  Oppdateringer
  IK systemene har egne sjekklister for oppfølging og overvåkning av egen internkontroll iht. kravene i IK forskriften

  Kurs og handlingsplaner
  IK systemene har egen modul for oppfølging av kursbeviser og handlingsplaner

  Dokumenter
  IK systemene har rutiner, prosedyrer, instrukser og beredskapsplaner for strømulykker

  Bemyndigelser
  IK systemet har eget oppsett for navnelister med bemyndigelser som er nødvendig iht. elektroregelverket

  Ansatte og pårørende
  Det er egne oppsett for ansatte og pårørende samt egne mailvarsling systemet som er automatisk

 • Internkontroll APP rapport og IK eksterne kunde system

  Partnere tilbys et IK APP og web-hybrid nettleser system for å lage el-rapporter, brann og nødlys samt at systemet kan selges videre og dere kan selv ta betalt av IK eksterne kunder som trenger IK elektro system. Alle virksomheter med organisasjonsnummer er lovpålagt og ha IK elektro system siden 90 tallet, referert til IK forskriftens.

  Med IK APP / web-hybrid systemet for dere og deres IK eksterne kunder tilgang til blant annet:
  • IK avtale mot eksterne kunder med GDPR
  • Egenkontroll sjekklister
  • Internrevisjon sjekklister
  • Avvikssystem
  • Rutiner, instrukser og prosedyrer i IK håndbøker ledelse, ansatte /brukere og instruert personell
  • Risikovurdering sjekkliste fra overordnet handlingsplan
  • Det er også sjekklister og rapporter for vanlige el-kontroll med sakkyndige som for eksempel 405 bolig, næring, landbruk, termografi og avhending 405-2-3 (Teknisk tilstandsrapport bolig salg)
  • Om man ikke er sertifisert i 405 finnes også alle sjekklister og rapporter i IK APP og web-hybrid (nettleser) både for bolig, næring, lading av el-kjøretøy og bygge-strøm iht. NEK 400 standard krav for el-kontroll rapporter
  • Brann og nødlys sjekklister

  Husk at dere selv kan selge abonnenter til IK eksterne kunder og selv ta betalt pr mnd. for IK elektro systemet. Dere vil også få god hjelp og tips og råd av vår samarbeidspartner AEK på hvordan benytte og bruke og selge systemene.Om bedriften

Andersen Elektro Kompetanse AS «AEK» har spisskompetanse på elektro og førstehjelpskurs. Vi leverer også enkle IK systemer som ivaretar alt fra sjekklister med rapportering, egenkontroll, kundeavtaler til IK perm for kunder.

Kontaktinfo:
Frode Andersen i Andersen Elektro Kompetanse AS kan kontaktes enten på vårt Partner kontakt skjema under her, eller man kan også kontakte AEK direkte på [email protected] eller telefon 41730173. og her er nettlenke som viser DEMO på IK intern IK system intern | AEK - Kurs og systemer innen elektro og førstehjelp.