Velferdsteknologi i smarte hus

Det snakkes mye om velferdsteknologi for tiden, men hva er det og hvordan kan det gjøre hverdagen, og huset ditt, enklere?

Livet er i stadig endring og bevegelse, og en gang i fremtiden skal vi bli gamle. Mange forbereder seg ved å spare pensjon, noen tilrettelegger for at hverdagen skal bli enklere og tryggere, men det er ikke så mange som tenker på velferdsteknologi når de skal bygge, kjøpe eller renovere en bolig for fremtiden. Men det kan være lurt!


Strømsparing i smarthus toppbilde
God kombinasjon:Velferdsteknologi og smarthusløsninger skaper trygghet og sikkerhet, og mulighetene er mange.

Hva er egentlig velferdsteknologi

Hva er egentlig velferdsteknologi?

I følge Direktoratet for e-helse så er velferdsteknologi «en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i sin egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren». Det betyr altså at velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme, pasienter på sykehjem og personer med nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan være så mangt. Det kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter som hjelper til med husarbeid og pleie, og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Hva slags løsning man velger, må tilpasses hver enkeltes behov.

Hva er velferdsteknologi - velferdsteknologi og smarthus

Velferdsteknologi og smarthus

Selv om vi mennesker er forskjellige, går de færreste av oss går inn i alderdommen uten å noen utfordringer.
Kanskje begynner vi å glemme? I så fall kan det være nyttig å tilrettelegge med tidsstyring av lys, varme og andre elektriske apparater slik at man ikke behøver å bekymre seg for at elektriske apparater står på uten at de er i bruk.

Kanskje begynner synet vårt å svikte? Da kan enkelte smarthussystemer benytte seg av forskjellige lyder for å varsle, og sensorer kan skru lyset av og på. Kanskje begynner vi å høre dårligere? Da kan for eksempel blinking med lys, eller visuelle alarmer som det kalles, varsle om farer som at brannalarmen går. For hørselshemmede kan det også være nyttig med sensorer som tenner lys på natten hvis noen beveger seg inne i eller utenfor boligen.

Kanskje får vi problemer med å bevege oss? Da kan man med et smarthus for eksempel åpne dører, styre heiser og heve og senke kjøkkenbenker. Hvis du har et problem, så har som regel smarthuset en løsning.

Hva er velferdsteknologi - smarthus skaper trygghet også for pårørende

Smarte hus skaper trygghet også for pårørende

Velferdsteknologi har blant annet til hensikt å forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, og legge til rette for at vi kan gjøre mest mulig selv – noe som igjen fører til bedre livskvalitet. I tillegg til å ha en tjenestedimensjon, skaper også velferdsteknologien sikkerhet og trygghet for de pårørende. For når huset til mormor er så smart at det løser utfordringene hennes, skaper det også lettelse og trygghet for deg.

Kombinasjonen av velferdsteknologi og smarthusløsninger er rett og slett veldig god, for teknologi som kan løse utfordringer og gjøre det tryggere for de eldre å bo hjemme lenger, er teknologi på sitt beste.