Våtrom, våtromssoner og IP-grader

Det er viktig å forstå våtromssoner og IP-grader når det gjelder lys og stikkontakter i våtrom, spesielt på badet. Her kan du lese hvordan disse begrepene påvirker sikkerheten og funksjonaliteten i våtrom, samt få praktiske råd for å velge riktig belysning og elektriske installasjoner i ulike soner på badet.
Våtrom er et begrep som brukes for å beskrive rom i bygninger som er designet for å håndtere vann og fuktighet. Disse rommene er utsatt for høyere nivåer av fuktighet og vannsøl enn andre rom, og derfor er det spesielle krav og retningslinjer knyttet til konstruksjon, materialvalg og elektriske installasjoner i våtrom.

Vanlige eksempler på våtrom inkluderer:

 • Bad og toalettrom: Dette omfatter rom med dusj, badekar, toalett, servant og tilhørende installasjoner. På grunn av den hyppige bruken av vann og potensiell vannsøl, er det viktig å sikre vanntetting og riktig elektrisk sikkerhet i disse rommene.
 • Vaskerom: Rom der man har vaskemaskin, tørketrommel, utslagsvask og lignende, kan også betraktes som våtrom. Også her er det viktig med vanntetting og sikkerhet mot vanninntrengning i elektriske installasjoner.
 • Kjøkken: Selv om kjøkkenet ikke alltid betraktes som et våtrom i samme grad som bad og vaskerom, er det områder på kjøkkenet som er utsatt for vann og fuktighet, som området rundt vasken og oppvaskmaskinen. Det er viktig å ta hensyn til dette når man planlegger og installerer elektriske komponenter på kjøkkenet.

For å sikre et trygt og funksjonelt våtrom, er det viktig å følge relevante byggeforskrifter, bransjestandarder og anbefalinger rundt materialer, konstruksjon og elektriske installasjoner.

Bad

Badet er et av de viktigste og mest brukte rommene i hjemmet. For å sikre sikkerhet og komfort er det viktig å forstå våtromssoner, kapslingsgrad (IP) og regelverket rundt lys og stikkontakter på badet. Her gir vi deg en oversikt over hva du trenger å vite for å ta trygge valg når du planlegger belysning og elektriske installasjoner på badet.

Våtromssoner

Våtromssoner er inndelt i ulike områder basert på hvor mye vann og fuktighet som er tilstede. Dette er viktig for å sikre at elektriske installasjoner ikke utgjør en risiko for elektrisk støt eller brann. De ulike sonene er:
 • Sone 0: Dette er området inne i badekaret eller dusjen. Her er risikoen for direkte kontakt med vann høyest, og det er strengere krav til elektriske installasjoner.
 • Sone 1: Dette er området over badekaret eller dusjen, opptil en høyde av 2,25 meter. Her er det også en høy risiko for kontakt med vann, og installasjoner må oppfylle kravene for våtrom.
 • Sone 2: Dette er området rundt badekaret eller dusjen, og strekker seg 0,6 meter fra kanten av badekaret eller dusjen, og opptil 2,25 meter i høyden. Kravene til elektriske installasjoner er noe lavere i denne sonen, men det er fortsatt viktig å følge retningslinjene for våtrom.
 • Sone 3: Området utenfor sone 2 og resten av baderommet. Her er det minst risiko for kontakt med vann, og kravene til elektriske installasjoner er lavere.

Kapslingsgrad (IP)

Kapslingsgrad, eller Ingress Protection (IP), er en internasjonal standard som angir hvor godt et elektrisk produkt er beskyttet mot inntrengning av støv og vann. IP-koden består av to siffer; det første angir beskyttelse mot støv, og det andre angir beskyttelse mot vann. For våtrom er det viktig å velge produkter med en høy kapslingsgrad for å minimere risikoen for elektriske problemer.

Når du planlegger lys og stikkontakter på badet, er det viktig å følge både lovverket og bransjeanbefalinger for å sikre en trygg installasjon. Her er noen viktige punkter å huske på:

 • Alle elektriske installasjoner på badet må utføres av en autorisert elektriker.
 • For lys i sone 0 og 1, bør du velge produkter med en kaps lingsgrad på minst IPx7 for sone 0 og IPx4 for sone 1. Dette sikrer at belysningen tåler direkte kontakt med vann.
 • I sone 2 bør du velge belysning og elektriske produkter med en kapslingsgrad på minst IPx4, som gir beskyttelse mot vannsprut.
 • For lys i sone 3 og utenfor våtromssonene, er det ikke like strenge krav til kapslingsgrad, men det anbefales å velge produkter med minst IP20 for å sikre grunnleggende beskyttelse mot støv og vann.
 • Stikkontakter på badet bør plasseres i sone 3 eller utenfor våtromssonene og være beskyttet av en jordfeilbryter. Dette vil redusere risikoen for elektrisk støt dersom en feil skulle oppstå.
 • Det anbefales å installere belysning med lav spenning (12V) i våtromssoner, da dette reduserer risikoen for elektrisk støt.

For å sikre et trygt og behagelig baderom er det viktig å være oppmerksom på våtromssoner, kapslingsgrad og regelverket rundt elektriske installasjoner. Ved å følge loven og bransjeanbefalinger, samt å benytte en autorisert elektriker, kan du skape et sikkert og funksjonelt bad for deg og din familie.

De vanligste IP-gradene

Vær oppmerksom på at det finnes mange flere IP-koder enn det som er inkludert i denne tabellen. Tabellen viser beskyttelsesnivået mot faste gjenstander (første siffer) og vann (andre siffer) for hver IP-kode.

IP-kode Beskyttelse mot faste gjenstander Beskyttelse mot vann
IP20 Beskyttet mot gjenstander større enn 12,5 mm Ingen beskyttelse
IP44 Beskyttet mot gjenstander større enn 1 mm Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
IP54 Beskyttet mot støvinntrengning i begrenset mengde Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
IP65 Støvtett Beskyttet mot vannstråler fra alle retninger
IP66 Støvtett Beskyttet mot kraftige vannstråler fra alle retninger
IP67 Støvtett Beskyttet mot kortvarig nedsenking i vann
IP68 Støvtett Beskyttet mot kontinuerlig nedsenking i vann