Snøsmelting

Varmekabler i bakken sikrer at oppkjørselen, trappen eller inngangspartiet ditt er snø- og isfri hele vinteren. Elektroimportøren har varmekabler som kan installeres direkte i varm asfalt, i betong, under belegningsstein eller heller.

Snøsmelteanlegg er enkle å styre med moderne kontrollsystemer beregnet for nettopp dette formålet. Systemet sørger for at kablene er skrudd av når det er tørt på bakken, eller over/under gitte temperaturgrenser. Snøsmelteanlegg forbruker derfor langt mindre energi og er langt billigere i drift enn de fleste er klar over. Ved bruk av et automatisk styringssystem kan den installerte effekten økes til 400W/kvm, som vil medføre en enda hurtigere smelting av snøen.

Oppkjørsel eller gårdsplass

Snø- og isfrie uteområder

Flere og flere oppdager hvor enkelt og problemfritt det er å holde oppkjørsel, gårdsplass og andre uteområder fri for snø og is ved hjelp av varmekabler. Du kan velge om du vil installere kablene over større arealer, kun i hjulspor eller i gangpartier. Uansett vil du få en tørr, snø- og isfri overflate der kablene er installert.

For en effektiv og økonomisk bruk av snøsmeltingsanlegg anbefales ofte bruk av et automatisk styringssystem.

Trapper

Snø- og isfrie trappetrinn og repos

Varmekabler egner seg meget godt til å holde støpte trapper fri for snø og is hele vinteren gjennom. For en effektiv snøsmelting anbefales det å installere mellom 300W/kvm og 350 W/kvm. Flateeffekten i trinnene kan gjerne vare litt høyere enn i repos, da trinnet har en større overflate og potensielt større varmetap.

Kablene kan legges ut på grovstøpt underlag og dekkes av påstøp, eller de kan festes til armeringsjern/-matter dersom disse følger trappeprofilen. Kabelstrenger skal fordeles jevnt i trinnet, men det kan være en fordel å trekke forlegningen ut mot kanten av trappen for å motvirke nedkjølingen som vil finne sted ytterst i trinnet. Dette er spesielt viktig dersom det er trinn med heller som stikker ut forbi kanten av trinnet (”trappeneser”), da det lett kan bygge seg opp iskanter i dette området. Overdekking bør være i området 2-3 cm dersom trappen kun støpes. Monteres det flis, heller eller lignende i trinnene, kan tykkelsen på overstøpen reduseres til ca 1 cm.

Tak

Tradisjonelt har privatboliger i Norge skrånende tak, og det har hovedsakelig vært nærings- og industribygg som har hatt flate tak. Flate, eller nesten flate, tak har imidlertid blitt mer og mer vanlig også på privatboliger og hytter, og selv om disse dimensjoneres for snølast kan det være både komfortabelt og hensiktsmessig å fjerne snøen ved hjelp av varmekabler. Dette er spesielt relevant i tak som er tekket med folie, og som ikke er beregnet for at snø måkes bort (grunnet fare for skade på folien).

For snøsmelting på flate tak anbefales en flateeffekt på ca 200W/kvm og kabel som brukes bør yte maksimalt 20W/m.

Innfesting på flate tak kan være ved hjelp av asfaltlim eller lignende, leggebånd eller inntekking. Ved inntekking bør det, som en del av styringssystemet og når det brukes ohmsk varmekabel, monteres en føler i direkte kontakt med varmekabelen som brukes av styringssystemet til temperaturbegrensning.