Finanskalender

Finanskalender for Elektroimportøren AS

Regnskapsår 2020

11.02.2021 - Kvartalsrapport - 4. kvartal

Regnskapsår 2021

05.08.2021 - Halvårsrapport
26.03.2021 - Årsrapport
10.06.2021 - Årsmøte
05.05.2021 - Kvartalsrapport - 1. kvartal
04.11.2021 - Kvartalsrapport - 3. kvartal
11.02.2022 - Kvartalsrapport - 4. kvartal