Elsjekk av bolig - kontroll av det elektriske anlegget

Elektroimportøren er opptatt av å gjøre hele opplevelsen med å kjøpe elektrikertjenester problem- og risikofritt. Nå tilbyr vi ferdig montert til fast pris!


Elkontroll gir deg trygghet i hjemmet

Det er en kjensgjerning at det er mange elektriske anlegg der ute som har et stort potensiale/behov for utbedring. Et el-anlegg varer ikke evig, men trenger service, vedlikehold og utbedringer, da det gjennomgår både slitasje og bruksendringer. Å få utført en sjekk av ditt elektriske anlegg, vil avdekke farlige mangler som kan føre til branntilløp og strømgjennomgang! Få tryggheten i hjemmet med et sjekket anlegg.

Kontroll av det elektriske anlegget

En elektriker går da gjennom ditt elektriske anlegg, og kommer med en tilstandsrapport med forslag til eventuelle utbedringer, og en alvorlighetsgrad over eventuelle mangler. I tillegg kan han også komme med forslag som kan gi deg økt komfort, og energi-økonomisering. Tar du en el-sjekk vil det gi deg bedre kjennskap over tilstanden til ditt elektriske anlegg, og du kan vurdere hvilke utbedringer som burde tas tak i.