Elektroimportøren trygghetsgaranti

Elektroimportøren har fokus på at du skal føle deg 100% trygg når våre autoriserte partnere utfører elektriske installasjoner i din bolig med vår trygghetsgaranti.


Hva er Elektroimportøren trygghetsgaranti?

Trygghetsgarantien fra Elektroimportøren finnes for å sikre et trygt og seriøst samarbeid mellom deg som kunde og våre autoriserte partnere. Garantien er satt med utgangspunkt i NEK 400:2018, som er normen alle som jobber med elektriske installasjoner må forholde seg til. Denne normen beskriver hvordan et elektrisk anlegg skal utføres for å være forskriftsmessig utført, som går fra alt fra planlegging, via gjennomføring, til ferdigstillelse og dokumentasjon. Med vår garanti, vil du alltid være 100% trygg på at jobben blir gjort riktig og seriøst!

Fagfolk er fagfolk

Det utføres i dag dessverre reparasjoner og installasjoner på elektriske anlegg av ukvalifisert personell. 4/10 husbranner skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske maskiner. Ved brann eller skader på grunn av feil i det elektriske anlegget der arbeidet er utført av personer som er ufaglærte, er det en stor sannsynlighet for at man får avkortning i erstatning fra forsikringsselskapet. Derfor er det meget viktig at man bruker faglærte til å utføre arbeid på det elektriske anlegget, og mottar og lagrer dokumentasjonen som en installatør sender sluttbruker etter utført jobb.


Avtalt tidspunkt for utførelse

Når du har avtalt en tid for å få gjort en jobb utført av en partner fra Elektroimportøren, så er du 100% trygg på at vi kommer til avtalt tid.

Fast pris uten overraskelser

Om du ønsker en fast pris på arbeidet, så tilbyr våre partnere dette med glede. Jobben blir da besiktiget, og på bakgrunn av denne og samtale med deg, får du et tilbud på oppdraget. Eventuelle tillegg avtales og enes med partner underveis.

Dokumentasjon

En partner vil alltid dokumentere jobben som er gjort hos deg iht. lovverk og forskrifter. Du får ferdig utfylt dokumentasjon etter utført jobb.