Elko Veggboks • 1223831

Veggboks dobbel lav stender Brann Elko Flexi+

  • Dokumentasjon

   • FDV
   • Produktblad
   • Brukerveiledning
Flexi+ dobbel innfelt brannboks med 4 løp, godkjent for brannklassifiserte vegger EI30, EI60 og EI90.

Bruksområde

Dobbelboksen kan benyttes for større produkter, som for eksempel trippel stikkontakt eller istedenfor to enkle bokser, der det er behov for to brytere.

Montering

Ved montering av bokser på hver side av veggen, skal disse sideforskyves minimum 20 cm sideveis. For EI90 vegger skal boksene forskyves 20cm på samme vegg for å opprettholde brannklassifiseringen.
Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner.
Hulltaging for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Dobbelboksen kan bestykkes med utforingsring (el.nr: 1223813) for å kunne benyttes for vegger med dobbel plate. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

Kataloger og brosjyrer for nedlasting