Varmekabler innendørs

Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde. Et varmt gulv er en stor varmeflate med lav temperatur og jevn varmefordeling. Dette gir et godt og behagelig innemiljø i både private hjem og offentlige bygninger. Elektrisk gulvvarme er usynlig og opptar ingen veggplass. Varmen fordeles jevnt i rommet og gir en komfort som må oppleves. Det samler seg ikke støv ved varmekilden, og rommet kan innredes og brukes som du selv ønsker.

Varmekabler innendørs

Bad og våtrom

Komfort

Badet er det rommet i hjemmet hvor det er lengst tradisjon for å installere gulvvarme. Årsakene til at gulvvarme er det foretrukne valget er flere, hvor selve oppvarmingen av rommet, frigjøring av plass og ønske om en sikker og trygg installasjon, både med hensyn til berøring og fare for støt, er de viktigste. Siden fliser, som er det mest vanlige toppgulvet på bad, vil kjennes kalde når de har en temperatur på 22-23°C (normal romtemperatur), vil varmekabler på badegulv gjerne brukes året rundt for å holde en gulvtemperatur på komfortable 27-28°C.

Dimensjonering

Det er sjelden nødvendig med en varmetapsberegning for å dimensjonere varmekabler i et baderomsgulv. I hus bygget etter moderne standard kan man ta utgangspunkt i en installert effekt på 120W/kvm – 150W/kvm. Det må tas hensyn til varmehindre og overdekning (toppgulv) når gulvvarmesystemet dimensjoneres.

Varmehindre

Varmehindre er objekter i og på gulvet som det ikke skal legges varmekabler på eller like i nærheten av. Eksempler på dette er innmuringsbadekar, skap med sokkel, sluk og rørsystemer i gulvet. Jo flere varmehindre, som gjør at det ikke kan legges varmekabler i bestemte områder, jo høyere installert effekt kan det være nødvendig og/eller ønskelig å legge der varmekabel kan installeres.

Gulvtykkelse

Tradisjonell/konvensjonell støpetykkelse i et gulv er ca 5 cm. Nexans anbefaler vanligvis ikke å støpe tykkere enn 6 cm, da dette både gir et svært tykt gulv med stor grad av varmemagasinering (som betyr treg styring).Betong/støpemasse i tykke gulv kan også være utfordrende å komprimere i nedre del når det støpes, noe som igjen kan føre til redusert varmeledningsevne. Dette kan igjen bety ytterligere treg styring, og, i verste fall, et sjikt i betongen som har så dårlig varmeledningsevne at varmekabelen overopphetes og tar skade.

Overdekning

I baderom er det mest vanlig å legge flis, men gulvbelegg i PVC eller annet plastmateriale er også mye brukt. Når det legges flis, så er Nexans’ anbefalte maksimale effekt 150W/kvm. 160W/kvm er en absolutt grense for hva som godkjennes, og en høyere installert effekt enn dette vil medføre at garantien på varmekabelen bortfaller. Ved bruk av gulvbelegg, så anbefaler Nexans maksimalt 100W/kvm, men dette er av hensyn til gulvbelegget og mulighet for misfarging av dette. Dersom leverandør av gulvbelegg godkjenner høyere effekt, så gjelder de samme begrensninger som for flis. Merk likevel at det kreves en tykkere påstøp ved bruk av gulvbelegg enn ved bruk av fliser.

Styring

For å få et mest mulig energieffektivt gulv anbefales bruk av elektronisk, programmerbar termostat, som gir mulighet for dag- og nattsenking. Hvor effektiv styringen blir, avhenger i stor grad av installert effekt og tykkelsen på gulvet (i kombinasjon med kvaliteten på støpemassen som er brukt).

XTREME

XTREME er en toleder varmekabel med 2 skjulte skjøter. Den er konstruert spesielt for gulv med høy fuktbelastning som f.eks. baderom, WC og vaskerom. Alle inngrep på en kabel, som manuelt monterte skjøter og endeavslutninger, representerer utsatte punkter dersom de er plassert i svært fuktige og kjemisk aggressive miljøer med høy pH.

På XTREME er alle disse punktene fjernet ved at den er utstyrt med to skulte skjøter, og at endeavslutningen monteres på stedet og plasseres i koblingsboksen sammen med termostaten i god avstand fra gulvet. I tillegg til dette er kabelen utstyrt med en ytre kappe av et ekstra bestandig polymermateriale. Dette er den eneste kabelen Nexans tilbyr 25 års garanti på.

Varmekabler i støpte gulv

Direkte oppvarming

Støpte gulv er meget godt egnet for elektrisk gulvvarme. Effektbehovet varierer med hva slags rom som skal varmes opp. Normalt plasseres varmekablene i den nedre del av et 30 - 50 mm tykt lag med støp (betong), oppå en høytermisk isolasjon. Det anbefales alltid å isolere undergulvet for å unngå varmetap nedover.

Ved renovering, eller når det er nødvendig med lavere byggehøyde på gulvet, kan spesielle lavtbyggende støpemasser som gir en tykkelse ned til 10-15 mm anvendes.

Støping

I alle typer støpte gulv er det viktig med god blanding og riktig blandingsforhold (følg leverandørens brukerveiledning nøye), samt god komprimering av påstøpen for å unngå luftlommer, og for at støpens varmeledningsevne skal bli så god som mulig.

Påstøp av betong skal tørke og herde naturlig, og varmekabelen kan kobles inn forsiktig etter 6–8 uker.

NB! Det frarådes å benytte såkalt jordfuktig støp. Denne er svært tørr, og har lett for å anta en porøs struktur med mye luft. Dersom denne typen støp allikevel må benyttes, er det meget viktig med god, maskinell blanding og grundig komprimering. Spesielt godkjente tynnstøpløsninger krever svært kort herde- og tørketid. Konferer med leverandørenes montasjeanvisninger.

Membran

I våtrom skal det monteres en vanntett membran i gulvet som hindrer at vann renner gjennom betongen og ned i bygningsmassens reisverk (eller enda lengre). Denne membranen kan monteres på undergulvet før det støpes (”bunnmembran”), eller den kan legges oppå det ferdig støpte gulvet (”topp-membran). Begge typer membran er godkjent i henhold til Våtromsnormen, og Nexans godkjenner også begge typer ift. installasjon av varmekabel. I et gulv med bunnmembran vil varmekabelen ligge i et fuktig miljø med høy pH verdi (alkalisk miljø) i hele sin levetid, noe som representerer en ekstra utfordring for varmekabelen.

TKXP/2R

TXLP/2R NORDIC

TKXP/2R og TXLP/2R NORDIC er en fleksibel og installasjonsvennlig varmekabel, som er ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbygggende.

MILLIMAT®

MILLIMAT® er konstruert for innstøping, som gir en komfortabel, sikker og økonomisk oppvarming. Den kan legges under gulvbelegg, fliser, parkett, laminat o.l. Produktet består av et 2-leder varmekabelelement festet til et tynt, selvklebende og fleksibelt glassfibernett.

MILLIMAT/100 er beregnet for oppholdsrom som f.eks. kjøkken, ganger, stuer etc.,og kan installeres på alle typer underlag (også brennbart underlag).

MILLIMAT/150 er beregnet for baderom, WC eller andre rom med høyere effektbehov, og skal monteres på ubrennbart underlag.

Det forutsettes i alle tilfeller at underlaget er avrettet og stabilt. Støpemassen må ofte være min. 20 mm for å oppnå selvbærende styrke. MILLIMAT® er designet iht. internasjonale standarder og direktiver og produksjonen er kvalitetssikret etter ISO 9001 og miljøsikret iht. ISO 14001. MILLIMAT® har 20 års produktgaranti, forutsatt riktig installasjon og bruk. Ved renovering, eller når det er nødvendig med lavere byggehøyde på gulvet, kan spesielle lavtbyggende støpemasser som gir en tykkelse ned til 10-15 mm anvendes.

Gulvvarme tilpasset parkett eller laminat

De senere år har det også blitt utviklet lavtbyggende produkter som kan monteres direkte under parkett eller laminat, uten behov for støpemasse. Disse produktene er svært enkle å installere, og egner seg godt både for nybygg og rehabilitering.

Særlig av hensyn til begrensninger i forhold til parkett, vil installert effekt i slike gulv være noe lavere enn i støpte gulv. Lavere effekt i tregulv har imidlertid ingen negativ innvirkning på komfortfølelsen. De fleste har opplevd at keramiske fliser føles kalde selv om temperaturen er mer enn høy nok i rommet. Dette er fordi flisene har høy varmeledningsevne og transporterer varmen effektivt bort fra føttene dine. Trematerialer har en varmeledningsevne som er lavere enn keramiske fliser, og gulvoverflaten vil derfor føles varm ved langt lavere effekter. Siden det nesten ikke er varmemagasinering i slike gulv (slik det vil være i støpte gulv), vil temperaturregulering også være rask og effektiv, selv om installert effekt er lav.

MILLICABLE™/MILLICLICK™

MILLICABLE™ er en lavtbyggende toleder varmekabel som sammen med MILLICLICK™ plater danner et eget gulvvarmesystem.

MILLICLICK™ er trinnlydsplater med utfreste spor tilpasset MILLICABLE™ varmekabel. Platene er belagt med aluminiumsfolie, som sørger for jevn varmefordeling. Platene har prefabrik- kerte spor med senteravstand på 10 cm. I kombinasjon med MILLICABLE™ gir dette en flateeffekt på 60 W/m², noe som er i tråd med de aller fleste parkett- og laminatleverandørers retningslinjer. Systemet har flere fordeler da både trinnlydsdemping, isolasjon og gulv- varme oppnås i ett og samme produkt med en tykkelse på kun 8 mm. Det skal heller ikke benyttes noen form for støpemasse. MILLICLICK™ skal kun benyttes sammen med MILLICABLE™ varmekabel. Temperaturregulering skjer raskt og presist ved hjelp av en elektronisk, programmerbar termostat. Uansett valg at termostattype skal den ha en temperaturbegrensningsfunksjon som sikrer at temperaturen ikke overstiger det parkettleverandøren godkjenner, normalt 27°C. Ved bruk av MILLICABLET™/MILLICLICK™ fra Nexans er effekttilpasning i forhold til installasjon direkte mot brennbart material allerede bygget inn i produktet fra fabrikk.

Varme i bjelkelag

Det er ingen forutsetning at man må støpe for å kunne installere elektrisk gulvvarme. Ett alternativ er å montere varmekabler i luftrom i trebjelkelag.

Mange har kanskje ikke vært klar over at varmekabler kan installeres i tregulv uten bruk av noen form for støpemasse. Faktum er at metoder for oppvarming av tregulv har vært beskrevet i flere tiår. Den mest utbredte måten har vært å montere varmekabler direkte i trebjelkelaget.

Ved elektrisk gulvvarme i tregulv er det noen ekstra momenter som må tas med i betraktning i forhold til støpte gulvkonstruksjoner. Tregulv består normalt av brennbart materiale, og den installerte effekten må tilpasses i forhold til dette. Normalt installeres noe lavere effekt både pr. m² og pr. løpemeter kabel. Ved bruk av tradisjonelle varmekabler i trebjelkelag må dette beregnes av kyndig personell (normalt en elektriker eller konsulent).

TKXP 10W/M

TKXP er en fleksibel og installasjonsvennlig varmekabel, som er ideell for gulvoppvarming i trebjelkelag med 10 W/m. I tregulv der gulvsponplaten og belegg til sammen utgjør mer enn 25 mm, bør flateeffekten begrenses til 60 W/m² og kabel effekten mindre enn 8 W/m. MILLICABLE™ avgir 6W/m og vil være et godt alternativ her.

Ved bruk av varmekabler i tregulv er det kun tillatt å benytte varmekabel med effekt 10 W/m² eller lavere, og maksimalt 80 W/m² installert effekt. Selvbegrensende kabel, tilpasset denne type installasjon, vil også være mulig å bruke.