Overspenningsvern / lynvern

Et overspenningsvern, også kalt lynvern, reduserer sannsynligheten for at ditt elektriske anlegg og utstyret blir skadet ved tordenvær eller ved forstyrrelser i e-verkets nett. Slike skader kan i ytterste konsekvens føre til brann - selv flere uker etter at skaden oppsto.
 • Beskytt deg mot lynnedslag og nettfeil med overspenningsvern
 • Hva er et overspenningsvern?

  Et overspenningsvern er kort forklart en enhet som sitter inne i sikringsskapet ditt og beskytter anlegget ditt mot spenningsendringer. Dette er noe alle burde ha, men det var først i 2012 det ble påbudt så det kan være smart å sjekke om du er beskyttet.

 • Overspenningsvern med utskiftbare kassetter
 • Ekstra sikkerhet

  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler i tillegg til overspenningsvern at man bruker et pluggbart overspenningsvern som settes rett i stikkontakten. Det er en enkel og rimelig beskyttelse av det elektriske utstyret du er avhengig av, som kjøleskap og fryser samt det kostbare elektriske som TV og PC.

 • Påbudt med overspenningsvern fra 2012

  I 2010 ble det innført et absolutt krav om at alle elektriske anlegg satt opp skulle inneholde overspenningsvern, men regelen ble først innført i 2012 og uten tilbakevirkende kraft. Vi anbefaler alle med et elektrisk anlegg fra før 2012 å sjekke om har nødvendig utstyr på plass. Overspenningsvernet vil være der strømmåleren er. De fleste vil ha vernet i sikringsskapet om de har det, men boliger med utendørs strømskap kan ha det plassert her også. Overspenningsvern består av to, tre eller fire moduler uten noen «av-på» bryter som tradisjonelle sikringer. De har et lite «vindu» som skal være grønt.

 • Overspenningsvern «brukes opp» og må sjekkes årlig

  Et overspenningsvern har et lite vindu som skal vise deg en grønnfarge. Om det er rødt, sort eller annet en grønt betyr det at vernet er «brukt opp». Det har ikke noe å si om et av «vinduene» fortsatt er grønne. Er en av modulene brukt er ikke vernet funksjonelt. Det skal sies at slike vern relativt sjeldent slår ut. Men vi anbefaler at du en gang i året sjekker vernet samt at du tar en titt etter det har vært tordenvær.

 • Typer overspenningsvern

  Det finnes flere ulike typer overspenningsvern som grovvern, mellomvern og finvern samt ulike utførelser. Mellomvern er det som sitter i sikringsskapet og et finvern er gjerne en skjøteledning eller veggplugg med vern innebygget.Les mer om sikkerhet her: