Om Care

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner. CARE International arbeider med å bekjempe fattigdom i over 100 land. CARE Norge har et spesielt ansvar for tretten av disse landene.

Vi støtter Care Norge

Organisasjonen ble grunnlagt i 1945 for å hjelpe Europa etter andre verdenskrig. Norge var blant landene som da fikk CARE-pakker, eller Amerika-pakker som de er bedre kjent som her til lands. I dag jobber CARE både med nødhjelp i kriser og med langsiktig bistand. CARE jobber for at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter, på den måten kan CARE bekjempe fattigdom mer effektivt. At kvinner skal kunne tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt er tre av CAREs hovedprioriteringer. Les mer om CAREs arbeid