ØS Varme Snømatte-300 1,0x12,0m 400V • 1037471

ØS Snømatte-300 1,0x12,0m 400V

ØS Snømatte – 300 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm og derfor meget robust. Selve varmekabelen er festet til et glassfibern