ØS Varme Snømatte-300 0,5x24,0m 230V • 1037437

ØS Snømatte-300 0,5x24,0m 230V

    • Dokumentasjon

      • FDV
      • Ytelseserklæring
ØS Snømatte – 300 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert med en heldekkende separat metallskjerm og derfor meget robust. Selve varmekabelen er festet til et glassfibern