Nexans installasjons- og jordkabel • 1067099

PFSP 1KV 4X240 A/70

    • Dokumentasjon

      • FDV
      • Ytelseserklæring
Skjermet installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder. PFSP Kabel 1kV.

Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord og nøytralleder (PEN)

Teknisk beskrivelse

PVC lederisolasjon, kobbberskjerm og PVC ytrekappe. Konstruksjon: en eller flertrådet glødd kobberleder, rund eller sektorformet. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 603-3J, NEK IEC 60332-1/EN 50265.

Bruksområde

Anbefalt brukt i alle slags rom, utendørs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspent-systemer, dvs. 230V, 400V og 690V.

Kataloger og brosjyrer for nedlasting

Kostnader forbundet med kabelkapp av lagerført kabel belastes kunden med kr. 24,- eks mva. pr. kapp. Kapping av IKKE lagerført kabel på trommel belastes med gebyr kr. 400,- eks mva. Kjøp av hele sneller eller tromler vil ikke medføre omkostninger.