Infosenter - BetingelserHusk å velg profil (el-entreprenør, offentlig, bedrift og privat) øverst til venstre på nettsiden for å se riktig innhold. Privat profil er aktiv. Priser er inkl.mva. Ved gjennomført kjøp godkjenner man Elektroimportøren AS standard betingelser gjengitt under. Kjøp av mindreårige kan ikke gjennomføres uten foresattes godkjenning. Kjøp kan kun gjennomføres av personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Betingelser

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.

Kabelkappomkostninger

Kostnader forbundet med kabelkapp av lagerført kabel belastes kunden med kr. 30,- pr. kapp. Kapping av IKKE lagerført kabel på trommel belastes med gebyr kr. 500,-. Kjøp av hele sneller eller tromler vil ikke medføre omkostninger.

Levering og transport

Levering skjer ved postoppkrav/bedriftspakke. Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til post@elektroimportoren.no eller pr. telefon.

Betaling

Våre produkter selges mot kontant betaling.

Uavhentet pakke

Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-.

Avbestilling

Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ordrebekreftelsen inneholder leveringsdato, med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør. Ved eventuelle endringer i leveringsdato skal det uten unødig opphold informeres Kunden om ny leveringsdato og årsaken til dette. Ved endringer i leveringsdato har Kunden rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare.

Retur for kreditering

Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Retur blir bare akseptert for standard lagervare. Ved retur av varer i orginalemballasje/normalpakning belastes kunden med returomkostninger 20% av netto fakturaverdi, dog minimum kr. 200,- . For varer hvor emballasjen er brutt i forhold til normalpakning forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Dette gjelder også uavhentede varer ved postoppkrav.

Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Iht. angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser. Det blir derfor sendt ut informasjon om angrerettloven via e-post ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Så sant innpakningen ikke er skadet eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke åpning innebære avskåring i angreretten. Dersom varen er tatt i bruk, som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

• Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

• Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)

• Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet forbrukeren, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen. Tilbakebetaling vil skje umiddelbart etter mottak av varene, senest innen 14 dager. Du har 14 dagers returrett på alle kjøp.

Ekspedering

Ordre ekspederes som hovedregel påfølgende dag. Vi sender over hele landet. Kun Postens avgifter kommer i tillegg. Ordre over kr. 2.500,- leveres fraktfritt i Oslo med egen bil. Budlevering i Oslo for ordre under kr. 2.500,- kommer kr. 200,- i frakt. Det påløper et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,- pr. ordre når betalingskort ikke benyttes.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til post@elektroimportoren.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

• Holde kjøpesummen tilbake

• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)

• Kreve erstatning

Garanti

Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.